Adwokat, Senior Counsel w Olesiński & Wspólnicy. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze zwalczaniem nadużyć popełnianych na szkodę przedsiębiorców, osobistymi interesami menedżerów, w tym z ich odpowiedzialnością karną, cywilną i administracyjną. Posiada również bogate doświadczenie w szeroko rozumianym prawie gospodarczym.

 

Jego wieloletnie doświadczenie obejmuje nie tylko doradztwo w dziedzinie prawa karnego gospodarczego i skarbowego, ale również w zakresie prawa pracy, prawa cywilnego, prawa handlowego, procesu inwestycyjnego oraz innych zagadnień związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

W swojej dotychczasowej pracy zawodowej doradzał m.in. liderom w branży automotive, chemicznej, deweloperskiej, energetycznej oraz handlowej. Kieruje zespołem zapewniającym wsparcie prawne dużym przedsiębiorcom operującym w ramach międzynarodowych grup kapitałowych, w skład którego wchodzą samodzielni specjaliści m.in. z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego i prawa pracy.

 

Realizował projekty dotyczące m.in.: zmniejszenia ryzyka odpowiedzialności karnoskarbowej poprzez odpowiedni podział obowiązków, przygotowania procedur funkcjonowania spółek na wypadek kontroli organów państwowych, wsparcia pokrzywdzonych przedsiębiorców w postępowaniach karnych prowadzonych przeciwko sprawcom nadużyć, obrony oskarżonych w skomplikowanych sprawach karnych i karnoskarbowych, przygotowania przedsiębiorstwa do sukcesji na wypadek śmierci właściciela, kompleksowego wsparcia prawnego przebiegu procesu inwestycyjnego (obejmującego uzyskanie zezwolenia strefowego, nabycie nieruchomości oraz budowę nowoczesnej hali produkcyjnej), finansowania dłużnego wielomilionowych inwestycji w branży chemicznej oraz deweloperskiej, badania stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod realizację inwestycji, ustalania i wdrażania strategii pracodawcy wobec związków zawodowych w ramach procedury sporu zbiorowego.

 

Prowadził również szkolenia m.in. z zakresu: przeciwdziałania nadużyciom popełnianym na szkodę przedsiębiorstwa, odpowiedzialności osobistej członków zarządu w spółkach prawa handlowego, praktycznych aspektów przebiegu kontroli organów państwowych, zasad stosowania tzw. kontroli operacyjnej (w tym podsłuchów telefonicznych) w sprawach o przestępstwa związane ze zwalczaniem nadużyć w zakresie VAT oraz praktycznych aspektów zawierania umów w obrocie gospodarczym.

 

Jest autorem i współautorem szeregu publikacji, dotyczących m.in. przeciwdziałania nadużyciom popełnianym przez pracowników na szkodę pracodawców, dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu karnym oraz zwalczania mowy nienawiści w Internecie.

 

Jest absolwentem Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył też studia w ramach programu Socrates Erasmus na Mykolo Romerio Universitetas w Wilnie. Od 2013 r. jest wpisany na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

 

Aktywnie angażuje się w działalność pro bono. Współpracuje m.in. ze Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt „Ekostraż”, reprezentując je jako pełnomocnik oskarżyciela subsydiarnego w postępowaniach karnych prowadzonych przeciwko osobom znęcającym się nad zwierzętami. W ramach praktyki pro bono współpracował również z Helsińską Fundacją Praw Człowieka.

 

Biegle włada językiem angielskim.

 

W wolnych chwilach gra w koszykówkę, ogląda dobre filmy i – jeśli tylko czas pozwala – spędza czas, wędkując w Skandynawii.

Moje publikacje