• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Chinese
 • Japan
 • Korean

Szkolenia

Dzielenie się wiedzą to istotny element naszej pracy. Szkolenia dopasowujemy do potrzeb naszych Klientów, szyjąc je na miarę. Poruszamy te aspekty, które odpowiadają na realne potrzeby biznesu, a uczestników wyposażamy w wiedzę i kompetencje z zakresu kluczowych obszarów prawa i aktualnych przepisów. Sprawdź przykładowy zakres naszych szkoleń.

Prowadzimy szkolenia dla pracowników różnych szczebli oraz dla pracodawców / kadry zarządzającej m.in. w zakresie:
1. Zasad bezpiecznego rozwiązywania umów o pracę,
2. Odpowiedzialności pracowników,
3. Przeciwdziałania mobbingowi i innym formom naruszania zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy,
4. Czasu pracy – możliwości elastycznego kształtowania czasu pracy pracowników, w tym rozliczanie nadgodzin, ewidencja czasu pracy,
5. Nowelizacji przepisów z zakresu prawa pracy,
6. Przetwarzania i ochrony danych osobowych w działach HR (RODO),
7. Zatrudniania cudzoziemców.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Prowadzimy szkolenia i warsztaty z ochrony danych osobowych zapewniając praktyczne wskazówki i case study dostosowane do specyfiki firmy i branży.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Prowadzimy kompleksowe szkolenia dotyczące zarówno tematyki CIT, jak i wybranych specjalistycznych zagadnień podatkowych występujących w indywidualnych modelach biznesowych.  Szkolimy w trzech językach: polskim, angielskim i niemiecki.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Prowadzimy dedykowane szkolenia dotyczące obowiązków informacyjnych spółek publicznych dla zarządów, rad nadzorczych, kadry menedżerskiej, specjalistów działów IR.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Prowadzimy szkolenia i warsztaty dotyczące m.in. stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, ryzyk prawnych i operacyjnych, odpowiedzialności osobistej managementu najwyższego szczebla, zachowań w sytuacjach krytycznych (zatrzymanie / przeszukanie / przesłuchanie).

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Prowadzimy szkolenia pozwalające lepiej zrozumieć i poruszać po regulacjach VAT, prawidłowo definiować obowiązki i oceniać konsekwencje rozliczeń na gruncie VAT.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Prowadzimy szkolenia i warsztaty dedykowane działom HR oraz kadrze menedżerskiej w zakresie oddelegowań pracowników,  z uwzględnieniem aspektów podatkowych, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Prowadzimy praktyczne szkolenia dla kadr zarządzających oraz pracowników działów BHP i ochrony środowiska, wyjaśniamy obowiązki spoczywające na organizacji i wskazujemy, jak efektywnie je realizować.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Obecnie toczą się prace parlamentarne w tym zakresie i wszystko wskazuje na to, że od lipca 2022 r. będziemy mieli kolejną rewolucję podatkową.

 

21 czerwca 2022  |  godz. 10:00 – 12:00

 

W związku nadchodzącymi zmianami przygotowaliśmy szkolenie, na którym omówimy następujące zagadnienia:

 • nowa stawka PIT (12%) – od kiedy obowiązuje, kogo i na jakich warunkach
 • zmiany w rozliczeniu składki zdrowotnej dla pracowników oraz przedsiębiorców (niezależnie od formy opodatkowania)
 • możliwość zmiany formy opodatkowania w trakcie roku lub po jego zakończeniu (pod pewnymi warunkami)
 • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej
 • szereg zmian dla płatników – nowe zasady PIT-2, brak poboru zaliczki w niektórych przypadkach, odliczanie kwoty wolnej od umowy zlecenia i umowy o dzieło
 • objęcie składką społeczną i zdrowotną komplementariuszy spółek komandytowo-akcyjnych oraz składką zdrowotną prokurentów wszystkich spółek
 • zmiany w rozliczeniu samotnie wychowujących rodziców

Sesja Q&A.

 

 

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Proponowane zmiany będą dotyczyły szerokiego grona podmiotów – pracowników, zleceniobiorców, pracodawców, w szczególności – działy HR, księgowości, kadry i płace oraz przedsiębiorców – tych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz wspólników spółek prawa handlowego.

 

 

Koszt: 299 PLN

 

 

Prelegenci:

Wojciech Niedźwiedzki | Manager, doradca podatkowy | kontakt >
Martyna Górecka | Consultant, dział podatkowy | kontakt >
Mateusz Ostrzygało | Consultant, dział podatkowy | kontakt >

 

21 czerwca 2022  |  godz. 10:00 – 12:00

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE

Czekając na start konkretnych konkursów, warto już poznać najciekawsze działania dla biznesu przewidziane w KPO. Opowiemy o nich na bezpłatnym webinarium 8 lipca w godz. 12:00-14:00. Dodatkowo planujemy omówić najistotniejsze z punktu widzenia przedsiębiorców możliwości przewidziane w projektach polskich programów z funduszy strukturalnych na lata 2021-2027.

 

Słowem – powiemy, którzy przedsiębiorcy, na co i po ile środków będą mogli wnioskować.

 

Zakres tematyczny spotkania obejmie:

 1. Krajowy Plan Odbudowy.
 2. Projekt Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).
 3. Projekt Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEnIKS).
 4. Projekt Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Społeczny (FERS).
 5. Projekty programów regionalnych na przykładzie Dolnego Śląska.

Podczas webinarium uczestnicy otrzymają odpowiedzi na pytania:

 • Na jakim etapie są poszczególne programy?
 • Ile środków przewidziano w poszczególnych programach?
 • Co obejmują programy?
 • Jakie są najciekawsze instrumenty wsparcia dla biznesu?
 • Kto będzie mógł skorzystać z wybranych instrumentów?
 • Co to jest Fundusz Sprawiedliwej Transformacji?

oraz dodatkowe, zadane podczas spotkania.

 

Prelegenci:

 

Zapraszamy!

ZAPISZ SIĘ NA SZKOLENIE