O nas

Jesteśmy w 4 miastach
Zatrudniamy 147 pracowników
Doradzamy od 13 lat

O&W w kilku słowach

W ciągu 10 ostatnich lat – blisko 100 osób zdobyło tytuły zawodowe: adwokatów, radców prawnych i doradców podatkowych

Od 2010 roku spędziliśmy 4627 godzin w podróżach służbowych

Powierzchnia biurowa liczy łącznie 1 688,58 m2

Rocznie spędzamy 145 700 godzin pracy na otwartych projektach

Rocznie odbieramy 3 300 przesyłek pocztowych

2 340 przelewów urzędowych w sprawach naszych Klientów w roku

W ciągu roku nadajemy 1 900 listów poleconych

Grupa O&W

W ramach Grupy O&W funkcjonują następujące firmy realizujące zadania komplementarne lub niezależne od Olesiński & Wspólnicy:

Gałka Olesiński Business Support Sp. z o.o. to usługi w zakresie wsparcia wewnętrznych procesów w przedsiębiorstwie związanych z prowadzeniem ksiąg, raportowaniem finansowym, controllingiem, rozliczeniami zakresie podatków, ubezpieczeń społecznych oraz płac a także pomocy publicznej uzyskiwanej z funduszy europejskich.

GOBS działa i rozwija się z sukcesem od 2009 roku. Prezesem Zarządu jest Tomasz Gałka, doradca podatkowy, Partner Olesiński & Wspólnicy.

O&W Analytics Sp. z o.o. została powołana do życia w kwietniu 2017r., znacznie rozszerzając tym samym zakres usług Olesiński & Wspólnicy. Główny obszar działalności firmy to sporządzanie analizy danych porównawczch, które na podstawie nowych przepisów stały się elementem obligatoryjnym dokumentacji cen transferowych.

Analizy danych porównawczych (benchmarking) to często złożone modele finansowe wymagające dostępu do unikalnych danych finansowych oraz pogłębionej wiedzy branżowej. O&W Analytics to grupa ekspertów posiadających niezbędne kompetencje z zakresu finansów, statystyki i bankowości. W skład zespołu wchodzą analitycy mający doświadczenie w instytucjach finansowych, bankach, firmach doradczych, absolwenci renomowanych uczelni ekonomicznych i technicznych.

Kompetencje i doświadczenie zespołu O&W Analytics pozwalają nie tylko na sporządzanie benchmarków, ale również na świadczenie innych komplementarnych usług dla Klientów O&W, takich jak studium wykonalności, szeroko rozumiane doradztwo okołotransakcyjne (np. projekty due diligence), analiza biznesplanów czy też wspieranie spółek notowanych na GPW w obszarach raportowania.

Saurus Grow Sp. z o.o. to spółka o funkcji komplementarnej, realizująca od 2003 roku zadania obsługi Olesiński & Wspólnicy i jej Klientów, w tym funkcje administracyjne, dostarczania i organizacji pracy biur, specjalne zadania doradcze (projekty inne niż prawne i podatkowe, często w kooperacji z innymi firmami).

Saurus Grow podejmuje się działań trudnych, często „niechcianych”, oferuje doskonałą jakość i sprawność działania – od odwiertów geologicznych, poprzez usługi hr po organizację biura dla nowej firmy. Do największych osiągnięć Saurus Grow należy przygotowanie profesjonalnego feasibility study, które służyły do podjęcia decyzji o lokalizacji dużej fabryki motoryzacyjnej w Polsce.

Spółką córką Saurus Grow jest Driveshaft Sp. z o.o., którego głównym obszarem działalności jest outsourcing funkcji w zakresie budowy i produkcji maszyn specjalistycznych, budownictwa przemysłowego i szeroko rozumianego doradztwa w zakresie zarządzania.

Network

Network
międzynarodowy

Stworzony w ciągu 10 lat funkcjonowania Olesiński & Wspólnicy – to siatka firm doradczych na świecie, zaprzyjaźnionych, sprawdzonych Partnerów. Umożliwia nam efektywne i skuteczne doradzanie na poziomie międzynarodowym. Oferujemy kompleksową usługę przy jednoczesnym zachowaniu standardów jakościowych i cenowych O&W.

Network
ekspercki

To stała współpraca z gronem zaufanych i sprawdzonych notariuszy, tłumaczy, rzeczoznawców majątkowych, księgowych, geodetów, biegłych rewidentów i wielu innych ekspertów z różnych dziedzin. To kilkadziesiąt osób z którymi łączą nas nie tylko umowy, ale relacje i zaufanie zbudowane w trakcie współpracy.

Jak o nas mówią

Wszechstronne doświadczenie, zaangażowanie, umiejętność definiowania problemów i przewidywania potencjalnych ryzyk, a także indywidualne podejście do sprawy powoduje, że eksperci Olesiński & Wspólnicy są dla nas nie tylko doradcami prawnymi i podatkowymi, ale również partnerami w dyskusjach oraz w podejmowaniu strategicznych decyzji biznesowych WIODĄCA MIĘDZYNARODOWA FIRMA Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ
Doradcy O&W dla wszystkich spółek z Grupy (…) monitorują dostępną pomoc publiczną, przygotowują wnioski o dofinansowanie oraz wspierają spółki w rozliczeniu otrzymanej pomocy. (…) Każdy ze złożonych wniosków zakończył się sukcesem. DUŻA POLSKA SPÓŁKA GIEŁDOWA
Niewątpliwe atuty Olesiński & Wspólnicy to doskonałe przygotowanie merytoryczne pracowników, ich duże zaangażowanie oraz dokładność i terminowość działania. Doceniamy również biegłość komunikacji w środowisku międzynarodowym. WIODĄCY PRODUCENT SPRZĘTU AGD

My w społeczeństwie

Z prawnikami z O&W współpracujemy od samego początku działalności EKOSTRAŻY, tj. od 2010 roku. Wspierają oni całkowicie nieodpłatnie działalność stowarzyszenia w zakresie prawnej ochrony zwierząt, w tym reprezentują interesy pokrzywdzonych przez ludzi zwierząt w postępowaniach karnych, administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Przez tak długi okres współpracy dali się nam oni poznać nie tylko jako profesjonalni pełnomocnicy procesowi, ale także jako życzliwi ludzie, pełni empatii wobec krzywdy zwierząt. Dzięki ich wiedzy i zaangażowaniu udało się doprowadzić do skazania wielu sprawców cierpienia zwierząt (w tym także na kary bezwzględnego pozbawienia wolności), a nawet po raz pierwszy w Polsce postawić przed sądem burmistrza miasta jako oskarżonego o znęcanie się nad bezdomnymi zwierzętami, którym z mocy prawa obowiązany był on zapewnić opiekę.

Prawnicy z O&W dali się nam poznać jako absolutni pasjonaci prawa, którym rzeczywistą radość sprawia rozwiązywanie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem wciąż niedoskonałego prawa ochrony zwierząt. Znaleźliśmy w nich partnerów dla naszych marzeń o poprawie jakości przepisów karnych ustawy o ochronie zwierząt i obecnie wspólnie pracujemy nad propozycjami zmian w ustawie. Zainteresowanie naszymi wspólnymi pomysłami legislacyjnymi na zwiększenie efektywności ścigania oraz karania sprawców przestępstw przeciwko zwierzętom wyraziła już Prokuratura Krajowa oraz Ministerstwo Sprawiedliwości.

Współpraca z nimi to dla nas ogromna przyjemność i nieoceniona pomoc w walce o poważne traktowanie interesów zwierząt w Polsce, zarówno przez zwykłych ludzi, jak i organy stosujące prawo.

Prawnicy O&W specjalizują się w wielu dziedzinach prawa, takich jak chociażby ochrona danych osobowych, prawo mediów czy prawo nowoczesnych technologii, które są bardzo istotne z punktu widzenia nowych, ale coraz bardziej powszechnych wyzwań dla praw człowieka w XXI wieku. Jednocześnie prawnicy O&W dali się poznać jako rzetelni specjaliści z dużą wrażliwością społeczną i empatią. O&W wyróżnia też otwartość na współpracę z organizacjami pozarządowymi, ogromne zaangażowanie w sprawy prowadzone pro bono oraz ofiarność w działaniu, także pod presją czasu.

W jednej ze spraw, która trafiła do HFPC na późnym etapie, mieliśmy obawy, że nie uda nam się znaleźć kancelarii pro bono, która przygotowałaby skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego ze względu na krótki termin i skomplikowane zagadnienie występujące w sprawie. O&W bardzo szybko zadeklarowała chęć pomocy i kompleksowo "zaopiekowała" się naszym klientem. Bez takiego wsparcia, jakiego udzielają nam prawnicy O&W, nie bylibyśmy w stanie działać tak skutecznie na rzecz ochrony praw człowieka w postępowaniach sądowych.