Kieruje zespołem obsługującym spółki kapitałowe, w tym notowane na giełdzie, głównie z branży automotive i chemicznej, ale także podmioty działające w e-commerce i IT.

 

Łączy doradztwo w obszarze prawa korporacyjnego i prawa spółek handlowych z szeroką specjalizacją w zakresie prawa pracy (i poza pracowniczych form zatrudnienia) oraz umów gospodarczych, zapewniając Klientom kompleksowe wsparcie w najważniejszych obszarach ich bieżącej działalności. Reprezentuje Klientów w sporach gospodarczych i z zakresu prawa pracy.

 

Od początku swojej drogi zawodowej zdobywała doświadczenie w transakcjach z obszaru M&A. Obecnie wspiera Klientów w procesach łączenia i podziałów spółek kapitałowych oraz przedsięwzięciach związanych ze zmianami właścicielskim w spółkach, od etapu planowania transakcji, przez prowadzenie badań due diligence i feasibility study, aż po doradztwo potransakcyjne.

 

Zajmuje się również kompleksowym wsparciem podmiotów zagranicznych w wejściu na rynek polski i pozyskaniu pomocy publicznej. Kieruje zespołem, który wspierał potentata w produkcji materiałów do akumulatorów do samochodów elektrycznych w rozpoczęciu działalności w Polsce.

 

Portfolio jej specjalizacji uzupełniają kompetencje z zakresu audytów i wdrożeń RODO.

 

W doradztwie łączy kompetencje stricte prawne z podatkowymi.

 

Prowadzi dla Klientów również szkolenia o różnorodnej tematyce, m.in. raportowania schematów podatkowych, ochrony danych osobowych, zawierania i zabezpieczania umów handlowych oraz prawno-pracowniczej.

 

 

Jest absolwentką Uniwersytetu Wrocławskiego i stypendystką uniwersytetu Lapin Yliopisto w fińskim Rovaniemi. Z Olesiński i Wspólnicy związana od początku 2012 roku. Po złożeniu egzaminu adwokackiego z wyróżnieniem wpisana została na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu.

 

Posługuje się językiem angielskim.

 

W wolnym czasie wędruje po górach i podróżuje.

Moje publikacje