Od 2005 roku współtworzy Olesiński & Wspólnicy, aktualnie kieruje warszawskim biurem.

 

Doradza w obszarze prawa i podatków. Bieżące doradztwo łączy ze specjalizacją z zakresu pomocy publicznej.

 

Swoją rolę widzi jako doradca, a nie tylko prawnik, co udaje jej się skutecznie realizować.

 

W trakcie swojej praktyki zawodowej doradzała przy projektach o strategicznym znaczeniu dla Polski, kompleksowo wspierając inwestorów w nowych przedsięwzięciach na terenie kraju. Brała również udział w wielu projektach pozyskania, zmiany czy wygaśnięcia zezwoleń strefowych oraz w postępowaniach z udziałem Komisji Europejskiej. Asystowała przy wielu kontrolach pomocy publicznej, zarówno ze strony Ministerstwa, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Stref Ekonomicznych, Najwyższej Izby Kontroli czy Komisji Europejskiej. Wspierała wielu przedsiębiorców przy rozliczaniu projektów korzystających z dofinansowania UE.

 

Z równym zaangażowaniem realizuje wieloetapowe projekty dotyczące kluczowych inwestycji zagranicznych podmiotów w Polsce, jak i zadania w ramach stałej współpracy z Klientami, w której rozwoju uczestniczy od kilkunastu lat.

 

Specjalizuje się w kompleksowym doradztwie związanym z nowymi inwestycjami, począwszy od feasibility study, poprzez pozyskanie dofinansowania i ukształtowanie wszystkich regulacji wewnątrzzakładowych. Posiada bogate doświadczenie w zagadnieniach z zakresu audytów pomocy publicznej, pozyskiwania dofinansowania na działalność innowacyjną, w tym utworzeniu Centrum Badawczo – Rozwojowego. Skutecznie prowadziła również postępowania administracyjne i inwestycje budowlane oraz spory sądowe związane z inwestycjami budowlanymi.

 

Z sukcesem ukończyła aplikację sądową, a następnie uzyskała tytuł adwokata. Od 2013 roku jest wpisana na listę mediatorów Naczelnej Rady Adwokackiej. Jest doktorantem Polskiej Akademii Nauk i mamą dwóch Chłopców.

 

W międzynarodowym rankingu The Legal 500  została wyróżniona tytułem Recommended lawyer w dziedzinie Public law.

 

Moje publikacje