• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Fundusze unijne, granty rządowe
 • Specjalne Strefy Ekonomiczne / Polska Strefa Inwestycji
 • Wprowadzanie zagranicznych podmiotów na rynek polski
 • Prawo rynków kapitałowych
 • Prawo spółek handlowych
 • M&A / Restrukturyzacje
 • Prawo pracy
 • Podatki osobiste
 • Kontrole podatkowe
 • Spory podatkowe
 • Wsparcie działów zakupów

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

Partner

Adwokat

Doradza polskim i zagranicznym grupom kapitałowym.

Z sukcesem łączy prace projektowe z dedykowaną obsługą Klienta. Spaja wiedzę prawną z silnymi kompetencjami podatkowymi oraz w zakresie pomocy publicznej, co umożliwia  wszechstronną obsługę skomplikowanych i wieloaspektowych projektów, dbając jednocześnie o najwyższy standard compliance.

Specjalizuje się w pomocy publicznej. Obsługiwała strategiczne z punktu widzenia Polski, jak i Komisji Europejskiej inwestycje w Polsce, biorąc czynny udział w uzyskaniu pakietów pomocy publicznej (cash grant, SSE, decyzje o wsparciu, zwolnienie w podatku od nieruchomości, umowy o dofinansowanie) dla kilkudziesięciu przedsiębiorców.

W obszarze IR kreuje politykę standardów raportowania na gruncie MAR. Partycypowała w wielopoziomowych projektach akwizycji podmiotów giełdowych, subskrypcji prywatnych, emisji obligacji, opcji delistingu czy squeeze out. Odpowiada za kreowanie polityki wynagrodzeń u wielu emitentów, posiada doświadczenie tak w doradztwie koncepcyjnym, jak i prawno-podatkowym wdrożeniu zróżnicowanych form programów motywacyjnych (emisja warrantów subskrypcyjnych, opcji na akcje, buy-back, pochodne instrumenty finansowe, opcje oparte o kapitał docelowy czy użytkowanie praw majątkowych).

Z sukcesem prowadzi litigation podatkowe, reprezentując Klientów (zarówno osoby prywatne jak i korporacje) w toku postępowań celno-skarbowych, postępowań podatkowych oraz administracyjnych.

Prelegent i uczestnik wielu konferencji, w tym organizowanych przy współudziale Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (Grupa PFR).

Autor specjalistycznych publikacji, w tym naukowych.

Zarządza pracą kilkunastoosobowego Zespołu specjalistów. Biegle włada językiem niemieckim, posługuje się także językiem angielskim.

Ukończyła studia na wydziale prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, studiowała na Uniwersytecie w Köln, ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego we współpracy z Uniwersytetem Humbolta w Berlinie. Skończyła studia doktoranckie w Zakładzie Prawa Gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim.

W międzynarodowym rankingu The Legal 500  została wyróżniona tytułem Recommended lawyer w dziedzinie Public law.

Obszary specjalizacji

 • Fundusze unijne, granty rządowe
 • Specjalne Strefy Ekonomiczne / Polska Strefa Inwestycji
 • Wprowadzanie zagranicznych podmiotów na rynek polski
 • Prawo rynków kapitałowych
 • Prawo spółek handlowych
 • M&A / Restrukturyzacje
 • Prawo pracy
 • Podatki osobiste
 • Kontrole podatkowe
 • Spory podatkowe
 • Wsparcie działów zakupów

Aktualności

News | Programy motywacyjne dla kluczowej kadry

O&W wśród najlepszych firm doradztwa podatkowego wg rankingu Rzeczpospolitej

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Programy motywacyjne dla kluczowej kadry

O&W wśród najlepszych firm doradztwa podatkowego wg rankingu Rzeczpospolitej

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

CZYTAJ WIĘCEJ

News | inne

The Legal 500: O&W z wyróżnieniami w 4 kategoriach

Rafał Olesiński

CZYTAJ WIĘCEJ

News | inne

The Legal 500: O&W z wyróżnieniami w 4 kategoriach

Rafał Olesiński

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | Strategia podatkowa przedsiębiorstwa

Strategia podatkowa – obowiązek dla wybranych czy drogowskaz dla wszystkich?

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | Strategia podatkowa przedsiębiorstwa

Strategia podatkowa – obowiązek dla wybranych czy drogowskaz dla wszystkich?

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

CZYTAJ WIĘCEJ