Doradza polskim i zagranicznym grupom kapitałowym.

 

Z sukcesem łączy prace projektowe z dedykowaną obsługą Klienta. Spaja wiedzę prawną z silnymi kompetencjami podatkowymi oraz w zakresie pomocy publicznej, co umożliwia  wszechstronną obsługę skomplikowanych i wieloaspektowych projektów, dbając jednocześnie o najwyższy standard compliance.

 

Specjalizuje się w pomocy publicznej. Obsługiwała strategiczne z punktu widzenia Polski, jak i Komisji Europejskiej inwestycje w Polsce, biorąc czynny udział w uzyskaniu pakietów pomocy publicznej (cash grant, SSE, decyzje o wsparciu, zwolnienie w podatku od nieruchomości, umowy o dofinansowanie) dla kilkudziesięciu przedsiębiorców.

 

W obszarze IR kreuje politykę standardów raportowania na gruncie MAR. Partycypowała w wielopoziomowych projektach akwizycji podmiotów giełdowych, subskrypcji prywatnych, emisji obligacji, opcji delistingu czy squeeze out. Odpowiada za kreowanie polityki wynagrodzeń u wielu emitentów, posiada doświadczenie tak w doradztwie koncepcyjnym, jak i prawno-podatkowym wdrożeniu zróżnicowanych form programów motywacyjnych (emisja warrantów subskrypcyjnych, opcji na akcje, buy-back, pochodne instrumenty finansowe, opcje oparte o kapitał docelowy czy użytkowanie praw majątkowych).

 

Z sukcesem prowadzi litigation podatkowe, reprezentując Klientów (zarówno osoby prywatne jak i korporacje) w toku postępowań celno-skarbowych, postępowań podatkowych oraz administracyjnych.

 

Prelegent i uczestnik wielu konferencji, w tym organizowanych przy współudziale Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Polsko-Niemieckiej Izby Przemysłowo-Handlowej, Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (Grupa PFR).

 

Autor specjalistycznych publikacji, w tym naukowych.

 

Zarządza pracą kilkunastoosobowego Zespołu specjalistów. Biegle włada językiem niemieckim, posługuje się także językiem angielskim.

 

Ukończyła studia na wydziale prawa Uniwersytetu Wrocławskiego, studiowała na Uniwersytecie w Köln, ukończyła Szkołę Prawa Niemieckiego we współpracy z Uniwersytetem Humbolta w Berlinie. Skończyła studia doktoranckie w Zakładzie Prawa Gospodarczego i handlowego na Uniwersytecie Wrocławskim.

 

W międzynarodowym rankingu The Legal 500  została wyróżniona tytułem Recommended lawyer w dziedzinie Public law.

 

Moje publikacje