Adwokat, Absolwentka WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Karierę zawodową rozpoczęła już w trakcie studiów, kiedy to jako jedna z nielicznych studentów prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa gospodarczego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wielokrotna stypendystka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła, pracując bezpośrednio z sędziami sądów powszechnych, z bardzo dobrym wynikiem, aplikację sądową, a następnie zdecydowała się na wykonywanie zawodu adwokata. W 2013 r. zdobyła uprawnienia mediatora, będąc przeszkolona przez  zawodowych mediatorów z Wielkiej Brytanii.

 

Z Olesiński & Wspólnicy związana od 2005 roku. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obsługą podmiotów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w skutecznym prowadzeniu sporów cywilnych oraz administracyjnych dla podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów dotykających problematyki praw autorskich oraz należności licencyjnych. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu sporów cywilnych i administracyjnych (też podatkowych) skutkowały zaangażowaniem i zdobyciem wiedzy z zakresu prawa celnego, w tym prowadzeniu dla wielu klientów spraw dotyczących ceł antydumpingowych oraz czynnego uczestniczenia na wszystkich etapach kontroli celnych u klientów. Odpowiada za obsługę podmiotów aktywnych w sferze zamówień publicznych oraz niezależnie czynnie i sukcesem obsługuje klientów w obszarze zbiorowego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi prawnych dla działów HR. Na bazie tak zdobytego doświadczenia współtworzyła w ramach Wydawnictwa Naukowego PWN książkę kierowaną dla pracodawców – Derekrutacja.

 

Obecnie posiada ponad 13 – letnią praktykę zawodową obejmującą stałą obsługę podmiotów prawnych z kapitałem zagranicznym.

 

Jest członkiem rad nadzorczych w podmiotach zewnętrznych.

 

Biegle włada językiem angielskim.

 

W wolnym czasie aktywnie poświęca się ochronie zwierząt, podejmując próby zmiany przepisów, prowadząc z sukcesem liczne sprawy karne z tego zakresu. Podejmuje się również rozmów i mediacji z organami państwowymi na temat zasad ochrony praw zwierząt w Polsce. Interesuje się sportem i motoryzacją.

 

Moje publikacje