• Cła i akcyza
 • Hi-tech / VC / startupy
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
 • Ochrona środowiska
 • Prawo energetyczne
 • Prawo karne i postępowanie karne
 • Prawo pracy
 • Prawo spółek handlowych
 • RODO
 • Spory sądowe
 • Własność intelektualna
 • Własność przemysłowa
 • Wsparcie działów zakupów
 • Znaki towarowe

Anna Chrobot

Partner

Adwokat

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z obsługą podmiotów gospodarczych. Posiada szerokie doświadczenie w skutecznym prowadzeniu sporów cywilnych, sporów pracowniczych oraz administracyjnych dla podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem procesów dotykających problematyki praw autorskich oraz należności licencyjnych. Niezależnie czynnie i z sukcesem obsługuje klientów w obszarze zbiorowego prawa pracy, ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi prawnych dla działów HR. Publikuje zarówno w prasie, jak i wydawnictwach popularnonaukowych. Jest współautorką pozycji wydawnictwa PWN kierowanej do pracodawców „Derekrutacja”.

Absolwentka WPAiE Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Podyplomowego Studium Prawa Podatkowego na Uniwersytecie Wrocławskim. Karierę zawodową rozpoczęła już w trakcie studiów, kiedy to jako jedna z nielicznych studentów prowadziła zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa gospodarczego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. W 2013 r. zdobyła uprawnienia mediatora, będąc przeszkolona przez zawodowych mediatorów z Wielkiej Brytanii.

Z Olesiński & Wspólnicy związana od 2005 roku – od wielu lat na stanowisku Partnera i lidera swoich specjalizacji.

Biegle włada językiem angielskim.

W wolnym czasie aktywnie poświęca się ochronie zwierząt, podejmując próby zmiany przepisów, prowadząc z sukcesem liczne sprawy karne z tego zakresu. Podejmuje się również rozmów i mediacji z organami państwowymi na temat zasad ochrony praw zwierząt w Polsce. Interesuje się sportem.

Obszary specjalizacji

 • Cła i akcyza
 • Hi-tech / VC / startupy
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
 • Ochrona środowiska
 • Prawo energetyczne
 • Prawo karne i postępowanie karne
 • Prawo pracy
 • Prawo spółek handlowych
 • RODO
 • Spory sądowe
 • Własność intelektualna
 • Własność przemysłowa
 • Wsparcie działów zakupów
 • Znaki towarowe

Aktualności

Publikacja | Doradztwo kryzysowe

Tarcza 4.0 uchwalona przez sejm

Anna Chrobot

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Doradztwo kryzysowe

Tarcza 4.0 uchwalona przez sejm

Anna Chrobot

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Doradztwo kryzysowe

Jest projekt Tarczy 4.0 – zakres nowych regulacji

Marcin Czapiewski

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Doradztwo kryzysowe

Jest projekt Tarczy 4.0 – zakres nowych regulacji

Marcin Czapiewski

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Doradztwo kryzysowe

Tarczowe zamieszanie w HR – czyli medialny szum o Tarczę 3.0

Ludmiła Łuczak

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Doradztwo kryzysowe

Tarczowe zamieszanie w HR – czyli medialny szum o Tarczę 3.0

Ludmiła Łuczak

CZYTAJ WIĘCEJ