• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Chinese
 • Japan
 • Korean
 • Kontrole podatkowe
 • M&A / Restrukturyzacja
 • Pozyskiwanie funduszy
 • Prawo karne skarbowe
 • Spory podatkowe
 • Wprowadzanie podmiotów zagranicznych na polski rynek
 • Capital markets law

Rafał Olesiński

Partner Zarządzający

Adwokat

Doradca i przedsiębiorca – od 2005 roku buduje i zarządza liczącą obecnie niemal dwieście osób, nowoczesną prawno-podatkową firmą doradczą, z siedzibami w czterech polskich miastach. Z wykształcenia adwokat, z powołania doradca – zarówno prawny, podatkowy, jak i biznesowy.

Projektuje, rozwija i zarządza procesami zmian strategicznych (np. nowe technologie, digitalizacja, umiędzynarodowienie, restrukturyzacja) oraz inwestycjami (nowe zakłady, fuzje i przejęcia, JV). Rozwiązuje problemy biznesu i doradza w sytuacjach kryzysowych. Jako doradca strategiczny bierze udział w negocjacjach, również na poziomie międzynarodowym i reprezentuje przedsiębiorców w rozmowach z Rządem RP.

Pełni funkcje eksperta rad nadzorczych, zarządów spółek, w tym spółek publicznych, funduszy i inwestorów instytucjonalnych. Jest członkiem rad nadzorczych oraz Komitetów Audytu: Ten Square Games SA (gdzie pełni funkcję Przewodniczącego RN), Izoblok SA, Izoblok GmbH.

Swoim doświadczeniem, dzieli się jako mentor w programach akceleracyjnych dedykowanych start-upom oraz jako prelegent podczas konferencji i szkoleń. Czynny uczestnik ruchu Open Eyes Economy.

Jest jednym z liderów tworzących europejską sieć firm doradczych. Porzucił karierę w Big4, aby zbudować nowoczesną grupę konsultingową (Grupa OW) świadczącą kompleksowe usługi w zakresie doradztwa prawno-podatkowego (Olesiński & Wspólnicy), księgowego (GOBS) i finansowo-analitycznego (O&W Analytics).

Obszary specjalizacji

 • Kontrole podatkowe
 • M&A / Restrukturyzacja
 • Pozyskiwanie funduszy
 • Prawo karne skarbowe
 • Spory podatkowe
 • Wprowadzanie podmiotów zagranicznych na polski rynek
 • Capital markets law

Aktualności

Wydarzenie | inne

OW w gronie partnerów Open Eyes Economy Summit

Rafał Olesiński

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | inne

OW w gronie partnerów Open Eyes Economy Summit

Rafał Olesiński

CZYTAJ WIĘCEJ

News | M&A (fuzje i przejęcia)

Zespół M&A/VC doradzał spółce Stileo przy transakcji zbycia udziałów

Rafał Olesiński

CZYTAJ WIĘCEJ

News | M&A (fuzje i przejęcia)

Zespół M&A/VC doradzał spółce Stileo przy transakcji zbycia udziałów

Rafał Olesiński

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Ochrona danych osobowych, RODO

The Legal 500 – OW wyróżnione w 8 kategoriach

Rafał Olesiński

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Ochrona danych osobowych, RODO

The Legal 500 – OW wyróżnione w 8 kategoriach

Rafał Olesiński

CZYTAJ WIĘCEJ