Senior Consultant, z Olesiński & Wspólnicy związana od początku 2014 r., początkowo w ramach praktyk studenckich. Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla dużych podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych, głównie z branży chemicznej oraz automotive.

 

Posiada bogate doświadczenie w szczególności w doradztwie z zakresu prawa handlowego. Brała udział w wielu projektach restrukturyzacyjnych spółek (przekształcenie, wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa), a także projektach związanych ze zmianą struktury właścicielskiej spółek – m.in. wymiany udziałów czy procedury przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych.

 

Zajmuje się także doradztwem z zakresu prawa rynków kapitałowych, obejmującym zarówno realizację ww. strategicznych projektów restrukturyzacyjnych w środowisku giełdowym, jak również bieżącym doradztwem podczas organizacji i przebiegu Walnych Zgromadzeń, kompleksowym opracowywaniem i dostosowywaniem dokumentów korporacyjnych czy oceną zdarzeń i czynności pod kątem obowiązków informacyjnych spółek giełdowych.

 

Ponadto specjalizuje się w projektach obejmujących wdrożenie oraz realizację programów motywacyjnych dla pracowników i menedżerów, ściśle dostosowanych do potrzeb Klienta, z uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych oraz z zakresu relacji inwestorskich.

 

Autorka i współautorka publikacji z zakresu pracowniczych programów motywacyjnych w prasie oraz na blogu tworzonym przez specjalistów O&W – cowprawiepiszczy.

 

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach programu ERASMUS studiowała także na Université de Nice-Sophia Antipolis w Nicei oraz odbyła kilkumiesięczne praktyki w międzynarodowej kancelarii prawnej w Madrycie.

 

Biegle włada językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim, w planach ma także doskonalenie języka włoskiego oraz próbę zmierzenia się z językiem niemieckim.

 

Miłośniczka zwierząt, kuchni roślinnej, literatury, fotografii oraz podróży poza ramami opcji all inclusive.

Moje publikacje