• Programy motywacyjne
 • Prawo spółek handlowych
 • Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje
 • Prawo rynków kapitałowych
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Wprowadzanie zagranicznych podmiotów na rynek polski
 • Podatki osobiste, zarządzanie majątkiem prywatnym, PIT
 • Spanish Desk

Maja Kapiczowska

Manager

Adwokat

Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla dużych podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych w obszarze prawa handlowego / prawa spółek, a także prawa rynków kapitałowych. Brała udział w licznych projektach obejmujących wprowadzanie inwestorów zagranicznych na rynek polski.

Posiada bogate doświadczenie w szczególności w doradztwie z zakresu prawa handlowego, obejmujące m.in. kompleksowe projekty restrukturyzacyjne spółek (przekształcenie, wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa), a także projekty związane ze zmianą struktury właścicielskiej spółek (np. wymiana udziałów czy procedura przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych), również w środowisku giełdowym.

Zajmuje się także doradztwem bieżącym w obszarze prawa rynków kapitałowych, związanym m.in. z organizacją i przebiegiem Walnych Zgromadzeń, kompleksowym opracowywaniem i dostosowywaniem dokumentów korporacyjnych, w tym polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz sprawozdania o wynagrodzeniach, czy oceną zdarzeń i czynności pod kątem obowiązków informacyjnych spółek giełdowych.

Ponadto, specjalizuje się w projektach obejmujących wdrożenie oraz realizację programów motywacyjnych dla pracowników i menedżerów w oparciu m.in. o instrumenty finansowe, ściśle dostosowanych do potrzeb Klienta, z uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych oraz z zakresu relacji inwestorskich.

Członkini zespołu Spanish Desk, świadczącego specjalistyczne i dedykowane wsparcie przedsiębiorcom hiszpańskojęzycznym.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach programu ERASMUS studiowała także na Université de Nice-Sophia Antipolis w Nicei oraz odbyła praktyki w międzynarodowej kancelarii prawnej w Madrycie.

Biegle włada językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim. W planach ma także doskonalenie języka włoskiego oraz próbę zmierzenia się z językiem niemieckim.

Miłośniczka zwierząt, kuchni roślinnej, literatury, fotografii oraz podróży poza ramami opcji all inclusive.

Obszary specjalizacji

 • Programy motywacyjne
 • Prawo spółek handlowych
 • Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje
 • Prawo rynków kapitałowych
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Wprowadzanie zagranicznych podmiotów na rynek polski
 • Podatki osobiste, zarządzanie majątkiem prywatnym, PIT
 • Spanish Desk

Aktualności

Publikacja | HR / prawo pracy

Czy przejście pracowników na B2B to fikcyjne samozatrudnienie?

Maja Kapiczowska

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | HR / prawo pracy

Czy przejście pracowników na B2B to fikcyjne samozatrudnienie?

Maja Kapiczowska

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo korporacyjne, fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Nieudzielenie absolutorium – czerwona kartka dla członka zarządu

Monika Łuc

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo korporacyjne, fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Nieudzielenie absolutorium – czerwona kartka dla członka zarządu

Monika Łuc

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo korporacyjne, fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową – szansa na jednokrotne opodatkowanie

Maja Kapiczowska

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo korporacyjne, fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową – szansa na jednokrotne opodatkowanie

Maja Kapiczowska

CZYTAJ WIĘCEJ