• Polski
 • English
 • Deutsch
 • Español
 • Chinese
 • Japan
 • Korean
 • Obsługa obcokrajowców
 • PIT
 • Prawo rynków kapitałowych
 • Prawo spółek handlowych
 • Specjalne strefy ekonomiczne
 • Spory sądowe
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Wprowadzanie zagranicznych podmiotów na rynek polski

Maja Kapiczowska

Senior Associate

Adwokat

Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla dużych podmiotów gospodarczych, w tym spółek publicznych w obszarze prawa handlowego / prawa spółek, a także prawa rynków kapitałowych. Brała udział w licznych projektach obejmujących wprowadzanie inwestorów zagranicznych na rynek polski.

Posiada bogate doświadczenie w szczególności w doradztwie z zakresu prawa handlowego, obejmujące m.in. kompleksowe projekty restrukturyzacyjne spółek (przekształcenie, wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa), a także projekty związane ze zmianą struktury właścicielskiej spółek (np. wymiana udziałów czy procedura przymusowego wykupu akcji akcjonariuszy mniejszościowych), również w środowisku giełdowym.

Zajmuje się także doradztwem bieżącym w obszarze prawa rynków kapitałowych, związanym m.in. z organizacją i przebiegiem Walnych Zgromadzeń, kompleksowym opracowywaniem i dostosowywaniem dokumentów korporacyjnych, w tym polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej oraz sprawozdania o wynagrodzeniach, czy oceną zdarzeń i czynności pod kątem obowiązków informacyjnych spółek giełdowych.

Ponadto, specjalizuje się w projektach obejmujących wdrożenie oraz realizację programów motywacyjnych dla pracowników i menedżerów w oparciu m.in. o instrumenty finansowe, ściśle dostosowanych do potrzeb Klienta, z uwzględnieniem aspektów prawnych, podatkowych oraz z zakresu relacji inwestorskich.

Członkini zespołu Spanish Desk, świadczącego specjalistyczne i dedykowane wsparcie przedsiębiorcom hiszpańskojęzycznym.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W ramach programu ERASMUS studiowała także na Université de Nice-Sophia Antipolis w Nicei oraz odbyła praktyki w międzynarodowej kancelarii prawnej w Madrycie.

Biegle włada językiem angielskim, francuskim i hiszpańskim. W planach ma także doskonalenie języka włoskiego oraz próbę zmierzenia się z językiem niemieckim.

Miłośniczka zwierząt, kuchni roślinnej, literatury, fotografii oraz podróży poza ramami opcji all inclusive.

Obszary specjalizacji

 • Obsługa obcokrajowców
 • PIT
 • Prawo rynków kapitałowych
 • Prawo spółek handlowych
 • Specjalne strefy ekonomiczne
 • Spory sądowe
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Wprowadzanie zagranicznych podmiotów na rynek polski

Aktualności

Wydarzenie | inne

Programy motywacyjne (z uwzględnieniem Polskiego Ładu) oraz prosta spółka akcyjna

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | inne

Programy motywacyjne (z uwzględnieniem Polskiego Ładu) oraz prosta spółka akcyjna

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo spółek handlowych/ fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Program motywacyjny w prostej spółce akcyjnej

Maja Kapiczowska

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo spółek handlowych/ fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Program motywacyjny w prostej spółce akcyjnej

Maja Kapiczowska

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo spółek handlowych/ fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Podatki i ZUS w prostej spółce akcyjnej

Maja Kapiczowska

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo spółek handlowych/ fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Podatki i ZUS w prostej spółce akcyjnej

Maja Kapiczowska

CZYTAJ WIĘCEJ