• Programy motywacyjne
  • Prawo spółek handlowych
  • Podatki osobiste
  • Spanish Desk

Klaudia Kirejczyk

Senior Associate

Adwokat | OW Legal

Posiada szerokie doświadczenie w doradztwie prawnym związanym z obsługą przedsiębiorców. Zapewnia wsparcie dla start-upów oraz średnich i dużych podmiotów gospodarczych, m.in. z branży IT, produkcyjnej i automotive.

Specjalizuje się w projektowaniu i procesach realizacji menadżerskich programów motywacyjnych, łącząc kontekst biznesowy z aspektami prawa podatkowego, pracy, gospodarczego i rynków kapitałowych.

Doradza w dziedzinie prawa korporacyjnego, w tym przy zakładaniu nowych spółek, zasilaniu kapitału oraz w kwestiach osobowych i organizacyjnych (odpowiedzialność i wymiana członków organów, zmiana struktury właścicielskiej, umowy inwestycyjne, zmiana aktu założycielskiego). W ramach obsługi prawnej spółek publicznych dba o realizację obowiązków sprawozdawczych związanych z wynagrodzeniami (polityki wynagrodzeń, sprawozdania o wynagrodzeniach).

Wspiera przedsiębiorców w bieżącej działalności – tworzeniu procedur wewnętrznych, przygotowywaniu i negocjowaniu umów. Posiada doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych.

Uczestniczy w procesach wprowadzania na polski rynek przedsiębiorców z zagranicznym kapitałem oraz ekspansji lokalnych firm na rynki zagraniczne.

Należy do zespołu Spanish Desk, w ramach którego doradza podmiotom gospodarczym z regionów hiszpańskojęzycznych.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego, organizowanej przez WPiA UJ we współpracy z Columbus School of Law The Catholic University w Waszyngtonie (D.C.).

Biegle włada językiem angielskim i hiszpańskim.

  • Programy motywacyjne
  • Prawo spółek handlowych
  • Podatki osobiste
  • Spanish Desk

Aktualności

Publikacja | Prawo korporacyjne, fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową – szansa na jednokrotne opodatkowanie

Maja Kapiczowska

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo korporacyjne, fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Przekształcenie spółki osobowej w kapitałową – szansa na jednokrotne opodatkowanie

Maja Kapiczowska

CZYTAJ WIĘCEJ

News | inne

9 nowych mecenasów – podsumowanie tegorocznych egzaminów

Klaudia Kirejczyk

CZYTAJ WIĘCEJ

News | inne

9 nowych mecenasów – podsumowanie tegorocznych egzaminów

Klaudia Kirejczyk

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo korporacyjne, fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Czy udzielenie absolutorium członkowi zarządu zwalnia z odpowiedzialności względem spółki?

Maja Kapiczowska

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Prawo korporacyjne, fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Czy udzielenie absolutorium członkowi zarządu zwalnia z odpowiedzialności względem spółki?

Maja Kapiczowska

CZYTAJ WIĘCEJ