Zmiany we wrocławskim sądzie pracy istotne dla pracodawców z regionu

1 stycznia w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu zniesiono X Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. Toczące się przed nim do tej pory sprawy zostały przekazane do wydziału IV tego sądu.

Powyższa zmiana może mieć szczególne znaczenie dla pracodawców, dla których wrocławski sąd pracy jest sądem właściwym w zakresie sporów z pracownikami.

W pierwszej kolejności pracodawcy powinni zwrócić uwagę na stosowane wzory wypowiedzeń umów o pracę. Może zdarzyć się, że zawarte w ich treści pouczenie o możliwości odwołania się przez pracownika do sądu pracy, odsyła do nieistniejącego już X Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

Jednocześnie, na skutek rozszerzenia właściwości wydziału IV, zmieniono sygnatury akt wszystkich, niezakończonych spraw, rozpatrywanych dotychczas przez X wydział. Stąd, przed podjęciem przez pracodawcę nowych czynności przed sądem pracy w tym roku  warto zweryfikować, czy dotychczasowa sygnatura akt pozostaje aktualna.

 

Lucyna Brayshaw
Partner | Radca prawny
lucyna.brayshaw@olesinski.com

Magdalena Soyta
Associate | Dział prawny
magdalena.soyta@olesinski.com

Lucyna Brayshaw

Partner
Radca prawny

lucyna.brayshaw@olesinski.com

Magdalena Soyta

Senior Associate
Adwokat | OW Legal

magdalena.soyta@olesinski.com