Work life balance i przejrzyste warunki pracy coraz bliżej

Kolejne zmiany w Kodeksie pracy zostały przyjęte przez Sejm. Tym razem uchwalił[1] on nowelizację, implementującą dwie dyrektywy unijne: w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy oraz równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (work life balance). Teraz ustawą zajmie się senat, a następnie będzie czekała na podpis Prezydenta.

 

Najważniejsze założenia

Przypominamy, że zgodnie z aktualnymi planami ustawa wejdzie w życie po upływie zaledwie 21 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Choć pracodawcy aktualnie nie narzekają na nudę  – muszą dostosować się do zmian związanych z wejściem w życie poprzedniej nowelizacji (praca zdalna i badanie trzeźwości) – powinni zacząć przygotowania do kolejnych obowiązków.

Przypominamy, że nowelizacja wprowadza m.in.:

  • zmiany w umowach na okres próbny (skrócenie w niektórych sytuacjach okresu trwania okresu próbnego);
  • zmiany w umowach na czas określony (konieczność uzasadnienia i przeprowadzenia konsultacji z organizacjami związkowymi przy wypowiedzeniu umowy na czas określony);
  • szerszy obowiązek informacyjny wobec nowych pracowników (rozszerzony katalog danych w ramach informacji dodatkowej do umowy o pracę);
  • możliwość skorzystania przez pracowników ze zwolnienia od pracy z powodu tzw. „siły wyższej”
  • dodatkowy urlop opiekuńczy;
  • zmiany w urlopie rodzicielskim.

Będziemy informować o kolejnych etapach zmian.

[1] 8 lutego 2023 r.