• Prawo energetyczne / OZE
  • Prawo gospodarcze
  • Ochrona konkurencji i konsumentów
  • Obsługa obcokrajowców
  • Wsparcie działów zakupów

Jacek Karp

Counsel

Radca prawny | OW Legal

Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z bieżącą obsługą dużych spółek kapitałowych (w tym z branży automotive oraz energetycznej) – w szczególności w zakresie prawa gospodarczego, rynków kapitałowych, energetyki oraz prawa ochrony konkurencji i konsumentów.

Posiada bogate doświadczenie w opracowywaniu i wdrażaniu regulacji wewnętrznych, w tym na poziomie procedur compliance oraz RODO, a także w normowaniu specjalistycznych stosunków umownych.

Wielokrotnie reprezentował klientów w sporach sądowych z zakresu prawa pracy oraz stosunków umownych. Doradza także w postępowaniach administracyjnych – w tym przed Urzędem Regulacji Energetyki.

Uczestniczy w licznych procesach inwestycyjnych, w szczególności z zakresu energetyki (szeroko pojęte OZE), wejścia i rozwoju podmiotów zagranicznych na rynku polskim, a także M&A. Z OW związany od końca 2015 roku. Autor artykułów w prasie ogólnokrajowej; regularnie publikuje również na newsletterze prawniczym.

Uczestnik konferencji i szkoleń z zakresu prawa energetycznego oraz ochrony konkurencji.

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studiował także na Radboud University w Nijmegen w Holandii.

Ukończył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu.

Biegle włada językiem angielskim.

W wolnym czasie czytuje literaturę fantasy, eksperymentuje w kuchni oraz szlifuje umiejętności na boisku piłkarskim.

  • Prawo energetyczne / OZE
  • Prawo gospodarcze
  • Ochrona konkurencji i konsumentów
  • Obsługa obcokrajowców
  • Wsparcie działów zakupów

Aktualności

Publikacja | Energia, OZE i chemia

Białe certyfikaty dla JST – 14 pytań i odpowiedzi

Jacek Karp

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Energia, OZE i chemia

Białe certyfikaty dla JST – 14 pytań i odpowiedzi

Jacek Karp

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Ochrona środowiska

CBAM – nowy mechanizm walki z ucieczką emisji poza granice UE

Aleksandra Horowska​

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Ochrona środowiska

CBAM – nowy mechanizm walki z ucieczką emisji poza granice UE

Aleksandra Horowska​

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Energia, OZE i chemia

Efektywność energetyczna priorytetem Europejskiego Zielonego Ładu

Jacek Karp

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Energia, OZE i chemia

Efektywność energetyczna priorytetem Europejskiego Zielonego Ładu

Jacek Karp

CZYTAJ WIĘCEJ