HR / prawo pracy

Rola działów HR w firmie zmienia się dynamicznie – rośnie ich zaangażowanie w coraz większą liczbę kluczowych dla organizacji zadań i procesów wewnętrznych. Zmienia się też otoczenie prawne, w jakim działają oraz rynek pracy. HR dzisiaj to nie tylko tradycyjnie rozumiane prawo pracy - to też ochrona danych osobowych, compliance, nowe technologie itd. Rozumiemy te wyzwania i kompleksowo wspieramy naszych klientów w radzeniu sobie z wszelkimi problemami, z jakimi stykają się w obszarze HR.

Lucyna Brayshaw

Partner
Radca prawny

Lucyna Brayshaw

Partner
Radca prawny

Na doradztwo dla działów HR patrzymy interdyscyplinarnie. Wspierając Klientów w projektach z zakresu prawa pracy, zawsze pamiętamy m.in. o spełnianiu wymogów wynikających z ochrony danych osobowych czy aspekcie podatkowym. W ten sposób zapewniamy kompleksowe wsparcie proponując rozwiązania optymalne biznesowo. Z działami HR, które wspieramy, staramy się tworzyć jeden team, co pozwala nam dogłębnie poznać i zrozumieć potrzeby oraz oczekiwania Klienta.

Ludmiłała Łuczak

Senior Manager
Radca prawny

Ludmiłała Łuczak

Senior Manager
Radca prawny

Obszary doradztwa

Świadczymy kompleksowe usługi doradcze w pełnym zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, a także w zakresie wszelkich innych zagadnień z jakimi stykają się działy HR. Pracujemy dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorców.

Służymy wsparciem tak w ramach bieżącej działalności, jak i w zagadnieniach strategicznych, a także oferujemy szybką i fachową pomoc w sytuacjach awaryjnych.

Nasi doradcy mają wieloletnie doświadczenie, rozumieją kontekst biznesowy i otoczenie, w jakim działają pracodawcy. Celem naszych działań jest dostarczenie Klientom praktycznych rozwiązań jak najlepiej dopasowanych do ich sytuacji.

Główne obszary doradztwa:

Tworzenie struktur nowych pracodawców, a także restrukturyzacja istniejących, programy dobrowolnych odejść, zwolnienia grupowe, przejęcia całości lub części zakładów pracy

Zabezpieczenie kwestii pracowniczych związanych z procesami przejęć i przekształceń w grupach kapitałowych - audyty przed transakcjami, a także wsparcie na etapie potransakcyjnej integracji pracodawców

Opracowywanie optymalnych modeli zatrudnienia, dywersyfikacja form zatrudnienia (kontrakty menedżerskie, B2B), przebudowa modelu wynagradzania

Współpraca ze Związkami Zawodowymi, Radami pracowników i innymi przedstawicielstwami pracowników, w tym unikanie i prowadzenie sporów zbiorowych, negocjacje układów zbiorowych, zwolnienia grupowe

Bieżące, kompleksowe wsparcie dla działów HR (m.in. nawiązywanie i rozwiązywanie stosunków pracy, czas pracy, wynagrodzenia, benefity, urlopy, BHP; wypadki przy pracy; regulaminy, polityki i inne wewnątrzzakładowe dokumenty z zakresu prawa pracy; przeglądy; wszelkie umowy dot. obszaru HR)

Zatrudnianie pracowników tymczasowych, outsourcing pracowniczy

Przygotowanie, prewencja i reprezentowanie w toku kontroli organów, przede wszystkim PIP, ZUS, a także reprezentacja na wszelkich etapach sporów z organami

Wszelkie pracownicze zagadnienia podatkowe oraz dot. należności do ZUS, w tym reprezentacja pracodawców przed właściwymi organami

Reprezentacja pracodawców we wszelkich sporach pracowniczych, w tym przed sądami

Działalność twórcza pracowników – zagadnienia własności intelektualnej, regulaminy racjonalizacji, stosowanie podwyższonych kosztów uzyskiwania przychodów itd.

Pracownicze programy kapitałowe (PPK) oraz pracownicze programy emerytalne (PPE)

Wdrażanie nowych technologii i innowacyjnych rozwiązań oddziałujących na HR (zakup technologii/oprogramowania i bezpieczne prawnie wdrożenie)

Programy motywacyjne dla pracowników wszystkich szczebli (Zobacz więcej w zakresie naszej kompetencji Programy motywacyjne dla kluczowej kadry)

Zagadnienia ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w działach HR - przede wszystkim RODO (Zobacz więcej w zakresie naszej kompetencji Ochrona danych osobowych, RODO)

Zatrudnianie cudzoziemców i delegowanie pracowników (Zobacz więcej w zakresie naszej kompetencji Global mobility/ immigration law)

Narzędzia i procedury compliance w działach HR (Zobacz więcej w zakresie naszej kompetencji Compliance)

Szkolenia dla pracowników różnych szczebli oraz dla pracodawców/kadry zarządzającej/działów HR

Doradztwo antykryzysowe dla działów HR w szczególności w związku z pozyskiwaniem środków finansowych związanych z utrzymaniem zatrudnienia (Zobacz więcej w zakresie naszej kompetencji Doradztwo kryzysowe)

Aktualności

Wydarzenie | Compliance

Czy to już czas, by wdrażać procedurę dla sygnalistów?

Justyna Papież-Łogin

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | Compliance

Czy to już czas, by wdrażać procedurę dla sygnalistów?

Justyna Papież-Łogin

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | HR / prawo pracy

Jak digitalizacja obszaru HR w firmach pomoże odpowiedzieć na e-wyzwania 2024/2025?

Magdalena Kordas

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | HR / prawo pracy

Jak digitalizacja obszaru HR w firmach pomoże odpowiedzieć na e-wyzwania 2024/2025?

Magdalena Kordas

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | HR / prawo pracy

Widełki wiekowe w rekrutacji

Natalia Komarzańska

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | HR / prawo pracy

Widełki wiekowe w rekrutacji

Natalia Komarzańska

CZYTAJ WIĘCEJ