...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Znamy wysokość płacy minimalnej w 2021 r.

Rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. zostało opublikowane 16 września w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

Pomimo nieosiągnięcia porozumienia w ramach Rady Dialogu Społecznego i apeli organizacji zrzeszających przedsiębiorców o zamrożenie płacy minimalnej w związku z sytuacją wywołaną covid, rząd postawił na swoim i przyjął forsowane od początku rozwiązanie. W konsekwencji w 2021 r.:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2.800 zł brutto,
  • minimalna stawka godzinowa wyniesie 18,30 zł brutto.

Oznacza to, że w stosunku do tego roku płaca minimalna wzrośnie o prawie 8%.

Nowe stawki minimalne zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Przedsiębiorcy mają więc nieco ponad trzy miesiące, aby uwzględnić wzrost płacy minimalnej w budżecie na przyszły rok (o wpływie wzrostu płacy minimalnej na poszczególne świadczenia pisaliśmy w sierpniowym wydaniu naszego newslettera) i odpowiednio dostosować dokumentację w tym zakresie.

Agata Wojtasik-Kołodziej

Manager
Radca prawny | OW Legal

agata.wojtasik@olesinski.com

Magdalena Soyta

Senior Associate
Adwokat | OW Legal

magdalena.soyta@olesinski.com