Zarządzanie urlopami pracowników – nowe wytyczne PIP

Sezon urlopów wypoczynkowych trwa, a maksymalny termin wykorzystania urlopu zaległego (30 września) coraz bliżej. W zarządzeniu urlopami pracowników może pomóc wydane niedawno stanowisko Głównego Inspektoratu Pracy i nadal obowiązujące przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej dotyczące zaległych urlopów.

 

Urlop krótszy niż 14 dni to nie wykroczenie

Zgodnie z Kodeksem pracy, urlop wypoczynkowy może być podzielony na części, ale wówczas co najmniej jedna część wypoczynku powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

PIP przed 30 lipca bieżącego roku utrzymywała, że podział urlopu na krótsze części stanowi wykroczenie i wskutek tego inspektorzy pracy mogą nakładać grzywny na osoby odpowiedzialne za udzielanie urlopów. Taka interpretacja organu nie znajdowała jednak potwierdzenia w Kodeksie pracy. Ostatecznie Główny Inspektorat Pracy wydał stanowisko, w którym stwierdził, że udzielenie urlopu trwającego krócej niż minimalnie 14 dni kalendarzowych, nie stanowi wykroczenia. W konsekwencji pracodawcy nie powinni zostać ukarani grzywną za takie działanie, które jest zresztą powszechnie stosowane w praktyce.

 

Urlop zaległy bez zgody pracownika

W kontekście zarządzania urlopami przypominamy, że nadal obowiązują przepisy tzw. Tarczy antykryzysowej, uprawniające pracodawcę do udzielania zaległego urlopu wypoczynkowego:

  • bez uzyskania zgody pracownika
  • we wskazanym przez siebie terminie,
  • z pominięciem planu urlopów,
  • w ramach wymiaru maksymalnie 30 dni (urlop niewykorzystany w poprzednich latach kalendarzowych).

 

Powyższe zasady obowiązują w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19.

 

Po więcej informacji w zakresie najefektywniejszych sposobów zarządzania urlopami wypoczynkowymi zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami z obszaru prawa pracy:

Katarzyna Jarczyk
Senior Associate | Dział prawny
katarzyna.jarczyk@olesinski.com

Maksymilian Chlebosz
Associate | Dział prawny
maksymilian.chlebosz@olesinski.com