Wyższy zwrot za jazdy lokalne i podróże służbowe

Długo wyczekiwana podwyżka kilometrówki weszła w życie 17 stycznia 2023 r. Za podróże służbowe i jazdy lokalne można uzyskać zwrot w wysokości nowej, wyższej stawki. To pierwsza od ponad 10 lat zmiana Rozporządzenia[1], które określa maksymalną wysokość kosztu używania pojazdów prywatnych do celów służbowych.

O projekcie zmian pisaliśmy tutaj.

 

Różnice w zwrocie kosztów – jazdy lokalne a podróże służbowe

O zwrot kosztów mogą ubiegać się pracownicy używający prywatnego pojazdu do jazd lokalnych[2] w celach służbowych, po zawarciu z pracodawcą umowy cywilnoprawnej o używanie pojazdu w celach służbowych. Zwrot będzie rozliczany w formie miesięcznego ryczałtu, a jego wysokość obliczona jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne (wspomniane limity szczegółowo określa Rozporządzenie).

Nieco inne reguły stosowane są w sytuacji wykorzystywania pojazdów do celów służbowych poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika (czyli przy okazji podróży służbowej). Stawki za kilometr przebiegu może ustalić wtedy sam pracodawca, jednak nie mogą być one wyższe niż stawki określone w Rozporządzeniu.

Nowe stawki stosuje się także przy oświadczeniach o używanie pojazdu do celów służbowych złożonych i nierozpatrzonych przed 17 stycznia 2023 r.

 

Nowe stawki kilometrówki

Poniżej przedstawiamy zestawienie zmiany wysokości stawek kilometrówki:

 

[1] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.

[2] Czyli realizowanych w miejscowości, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub w stałym miejscu pracy pracownika.

Magdalena Soyta

Senior Associate
Adwokat | OW Legal

magdalena.soyta@olesinski.com

Milena Zalesińska

Manager
Radca prawny | OW Legal

milena.zalesinska@olesinski.com