Wyrywkowe badanie trzeźwości pracowników – kolejne zmiany

Czy już niebawem pracodawcy otrzymają uprawnienie do wyrywkowej i prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników? W ostatnich dniach opublikowano nową wersję projektu z kolejnymi zmianami, jednak  prace nad projektem cały czas są w toku. O założeniach nowelizacji  pisaliśmy już tutaj.

 

Nowości w projekcie

Projekt w nowym brzmieniu m.in. określa dokładnie, na czym polega badanie trzeźwości i w jakich sytuacjach pracodawca powinien stwierdzić brak obecności alkoholu w organizmie pracownika. Częściowo odwołuje się w tym zakresie do funkcjonujących już przepisów z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – przede wszystkim do pojęcia „stanu nietrzeźwości” oraz „stanu po użyciu alkoholu”.

Wprowadza również dodatkowe wymogi i obostrzenia dotyczące dokumentowania badania i samych urządzeń, za pomocą których badanie jest przeprowadzane (m.in. wymóg posiadania ważnego potwierdzenia kalibracji lub wzorcowania urządzenia).

Zmiany w projekcie wynikają przede wszystkim z uwzględnienia stanowisk poszczególnych resortów i organów takich, jak Państwowa Inspekcja Pracy czy Urząd Ochrony Danych Osobowych. W efekcie m.in.  wykreślone zostały regulacje dotyczące obowiązku posiadania pisemnych upoważnień do przetwarzania informacji dotyczących badania trzeźwości.

Nie jest jednak wykluczone, że w toku dalszych prac dojdzie do kolejnych modyfikacji nowych zasad badania trzeźwości pracowników. O wszelkich nowościach będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Katarzyna Jarczyk
Senor Associate | Dział prawny
katarzyna.jarczyk@olesinski.com

Maksymilian Chlebosz
Associate | Dział prawny
maksymilian.chlebosz@olesinski.com