Wrześniowe zmiany w zatrudnianiu pracowników młodocianych

We wrześniu przepisy dotyczące zatrudniania pracowników młodocianych zmieniają się aż dwa razy –  1 oraz  30 września 2023 r. Najpierw zmieniła się wysokość wynagrodzeń, a przed nami zmiana zakresu prac, których młodocianym nie wolno powierzać.

 

Nowe kwoty wynagrodzeń

Od 1 września 2023 r. wzrosły poziomy wynagrodzeń pracowników młodocianych. W okresie nauki zawodu młodocianemu przysługuje wynagrodzenie określone w wymiarze procentowym w stosunku do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa GUS:

 • w pierwszym roku nauki: nie mniej niż 8% (5% w poprzednim stanie prawnym),
 • w drugim roku nauki: nie mniej niż 9% (6% w poprzednim stanie prawnym),
 • w trzecim roku nauki: nie mniej niż 10% (7% w poprzednim stanie prawnym).

Dodatkowo, w czasie przyuczania do wykonywania określonej pracy, młodocianemu przysługuje nie mniej niż 7% (4% w poprzednim stanie prawnym).

Nauka zawodu oraz przyuczenie do wykonywania pracy stanowią odrębne formy zatrudnienia. Pierwsza z nich obejmuje dokształcanie teoretyczne oraz praktyczną naukę zawodu organizowaną u pracodawcy, druga ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze przyuczonego pracownika i może dotyczyć wyłącznie wybranych prac związanych z nauką zawodu.

 

Prace wzbronione młodocianym

30 września 2023 r. wejdzie w życie zaktualizowane rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania[1]. O zmianach informowaliśmy już we wcześniejszym newsletterze: TUTAJ.

Przypominamy kluczowe zmiany:

 • obowiązek zapewnienia młodocianym nieodpłatnych środków ochrony indywidualnej, odzieży oraz obuwia roboczego,
 • obowiązek dokonania oceny ryzyka zawodowego każdorazowo:
  • przed dopuszczeniem młodocianego do pracy,
  • przy zmianie jej organizacji,
  • przed zmianą miejsca lub sposobu jej wykonywania,
 • rozszerzenie katalogu prac zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu młodocianych o prace:
  • związane z produkcją, sprzedażą i promocją wyrobów nikotynowych,
  • związane z produkcją, sprzedażą i reklamą treści pornograficznych,
  • przy których występuje prawdopodobieństwo stosowania siły wobec zwierząt,
  • w zakładach pogrzebowych.

 

Jak przygotować firmę na te zmiany?

Zmiany co prawda nie są rewolucyjne, ale będą wymagać podjęcia przez pracodawców pewnych działań.

Przede wszystkim, wykaz prac wzbronionych stanowi załącznik do regulaminu pracy. Nawet jeżeli modyfikacje będą mieć charakter czysto techniczny, od strony prawnej są zmianą regulaminu pracy, a więc muszą się odbyć we właściwym trybie.

Po drugie, kluczowa będzie współpraca ze specjalistami BHP w celu określenia treści wykazu odpowiadającego działalności danego pracodawcy. Dotyczyć to będzie wszystkich pracodawców posiadających wykaz, nie tylko tych aktualnie zatrudniających pracowników młodocianych.

 

Jeśli potrzebują Państwo wsparcia w tym obszarze, zachęcamy do kontaktu.

 

[1] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. z 2023 r., poz. 1240).