Work-life balance – nowelizacja Kodeksu Pracy wraca do Sejmu

Aktualizacja:

09.03 w godzinach wieczornych Sejm przyjął część poprawek zaproponowanych przez Senat. Ustawa zostanie przekazana teraz do podpisu Prezydenta. Nie zmienione zostało 21-dniowe vacatio legis.

 

Kolejny etap implementacji unijnych dyrektyw dotyczących równowagi między pracą a życiem osobistym (Work-life balance) za nami. 8 marca 2023 r. Senat zaproponował poprawki do ustawy nowelizującej Kodeks pracy, projekt wraca teraz do Sejmu.

Choć poprawek jest sporo, nie zmieniają one zasadniczo założeń ustawy.

To, co jednak ważne dla pracodawców i co z dużym prawdopodobieństwem zostanie też przyjęte przez Sejm (poprawka uzyskała poparcie rządu w trakcie obrad komisji senackich), to propozycja rozszerzenia kręgu pracowników uprawnionych do skorzystania z dodatkowych 9 tygodni nieprzenoszalnego urlopu rodzicielskiego.

Zgodnie z dotychczasowym projektem dodatkowy urlop przysługiwać miał wyłącznie pracownikom, którzy nabyli prawo do urlopu rodzicielskiego po wejściu w życie nowelizacji oraz kilku dodatkowym grupom.

Jednak w przypadku przyjęcia przez Sejm ustawy w kształcie zaproponowanym przez Senat, dodatkowy 9-tygodniowy nieprzenoszalny urlop przysługiwać będzie również pracownikom, którzy w okresie od 2 sierpnia 2022 r. mieli prawo do urlopu rodzicielskiego albo jego części lub korzystali z tego urlopu w tym czasie.

Ma to umożliwić skorzystanie z nowego urlopu rodzicielskiego osobom, które ze względu na opóźnienie w implementacji przepisów dyrektyw w Polsce pozbawione byłyby takiej możliwości (dla przypomnienia miały one wejść w życie z początkiem sierpnia 2022 r.).

Senat nie zdecydował się na propozycję przesunięcia o 4 miesiące wejścia w życie ustawy.

Trudno powiedzieć kiedy Sejm zajmie się ustawą. Już dziś (9 marca) poprawki Senatu zostały skierowane do komisji sejmowej. Jeżeli zostaną rozpatrzone na trwającym posiedzeniu Sejmu, wejścia w życie ustawy można spodziewać się nawet początkiem kwietnia.

Zapraszamy do odwiedzania naszego bloga, na którym regularnie pojawiać będą się szczegóły nowelizacji w cyklu „Nowy KP w pytaniach i odpowiedziach”.