hero-photo

>> REJESTRACJA <<

Ochrona danych osobowych zbieranych przez pracodawców, u których funkcjonuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), jest dużym wyzwaniem. Przepisy wymagają zadbania o szereg formalności oraz przetwarzania danych według określonych zasad, nie wskazują jednak szczegółowo, co pracodawcom wolno zbierać i przechowywać, a czego nie. Dodatkowo przynajmniej raz w roku pracodawca powinien pochylić się nad zgromadzonymi na potrzeby ZFŚS dokumentami i usunąć te niepotrzebne.

Spojrzenie na ZFŚS z perspektywy ochrony danych oraz jego coroczny, obowiązkowy przegląd, wiążą się z wieloma wątpliwościami.

16 marca w godz. 10:00-12:00 zapraszamy na spotkanie online, podczas którego podzielimy się z Państwem wieloletnim doświadczeniem w zakresie ochrony danych w ZFŚS. Szkolenie poprowadzimy w formie praktycznych warsztatów, omawiając konkretne, z życia wzięte przykłady.

Poruszymy następujące tematy:

  1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – najważniejsze informacje oraz nowości
  2. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych osobowych
  3. RODO-formalności: klauzule informacyjne i obowiązkowe upoważnienia
  4. Ocena skutków dla ochrony danych (DPIA) – nowy obowiązek z RODO. W jakim zakresie dotyczy ZFŚS?
  5. Udzielanie świadczeń krok po kroku – jakie dane / dokumenty pracodawca może zbierać?
  6. Część warsztatowa: obowiązkowy coroczny przegląd danych osobowych krok po kroku.

W ramach części warsztatowej, dotyczącej przeglądu danych osobowych zgromadzonych na potrzeby ZFŚŚ, przekażemy wzór protokołu z przeglądu i krok po kroku omówimy reguły jego wypełnienia.

Odpowiemy również na Państwa pytania podczas sesji Q&A.

Szkolenie poprowadzą:

  • Natala Mosur, senior manager, adwokat
  • Magdalena Kaleta-Maniak, manager, adwokat
  • Katarzyna Serwatka, senior associate, radca prawny
  • Katarzyna Wężyk, associate, dział prawny

Koszt warsztatów wynosi 300 zł netto za jedną osobę.

W przypadku udziału dwóch osób z jednej firmy, cena za udział wynosi 500 zł netto/2 os. (koszt udziału większej liczby osób z jednej firmy zostanie ustalony indywidualnie).

Zapraszamy! >> REJESTRACJA <<

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące szkolenia, zachęcamy do kontaktu z marketing@olesinski.com

 

Zastrzegamy sobie prawo odmowy rejestracji uczestnictwa osoby powiązanej w jakimkolwiek charakterze z podmiotem konkurencyjnym dla organizatora webinarium. W przypadku ujawnienia powyższych okoliczności po potwierdzeniu uczestnictwa, zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia potwierdzenia rejestracji bez podawania przyczyny.