...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

W Sejmie ważą się losy tzw. Tarczy 6.0

28 listopada Senat obradował nad projektem ustawy wprowadzającej tzw. Tarczę 6.0. Naniósł do niej szereg poprawek m.in. w zakresie nowych rozwiązań pomocowych dla przedsiębiorców. Ustawa trafiła teraz ponownie do Sejmu. Następne posiedzenie Sejmu planowane jest na 9 i 10 grudnia.

Poniżej krótko omawiamy dwie najistotniejsze dla większych przedsiębiorców formy pomocy: dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników oraz zwolnienie ze składek ZUS.

 

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników dla większej liczby branż?

O zakresie i warunkach nowego wsparcia dla najbardziej poszkodowanych branż informowaliśmy już Państwa w naszym alercie – jego treść dostępna jest tutaj.

Senat zaproponował kilka zmian dot. warunków otrzymania wsparcia. Między innymi rozszerzył  katalog działalności (kodów PKD), w ramach których przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o dofinansowanie. Usunięto również odwołanie do zasad pomocy de minimis, co spowodowałoby m.in., że taka pomoc nie podlegałaby ograniczeniom pomocy de minimis (tj. przede wszystkim do kwoty 200.000 EUR w ciągu trzech lat).

 

Zwolnienie ze składek na ubezpieczenia społeczne – dla kogo i na jaki okres?

W projekcie Tarczy 6.0 zawarty jest także projekt zwolnienia płatników ze składek ZUS (np. za pracowników lub zleceniobiorców). Klucz doboru do wsparcia jest w zasadzie analogiczny jak przy wskazanym powyżej dofinansowaniu do wynagrodzeń.

W tym zakresie Senat również zaproponował rozszerzenie wsparcia na dodatkowe branże czy rozszerzenie okresu, na który przysługiwałoby zwolnienie ze składek do końca grudnia br. (tj. o jeden miesiąc). Pojawiła się również propozycja umożliwienia szerszemu gronu przedsiębiorców skorzystania z funkcjonującego już obecnie (dla niektórych branż) zwolnienia ze składek za okres lipiec – wrzesień 2020 r.

* * *

Oczywiście trwające w Sejmie prace mogą jeszcze sporo zmienić w projekcie Tarczy 6.0 – z ostatnich doświadczeń wynika, iż można spodziewać się odrzucenia niektórych poprawek przez Sejm.

Monitorujemy ten temat na bieżąco i z pewnością będziemy Państwa informować o dalszych losach Tarczy branżowej.

Jeżeli już teraz chcieliby Państwo zweryfikować możliwość i zakres korzystania z dodatkowego wsparcia rządowego – nasi eksperci są do Państwa dyspozycji.

 

Katarzyna Jarczyk
Senior Associate | Dział prawny
katarzyna.jarczyk@olesinski.com

Jakub Kowal
Senior Associate | Radca prawny
jakub.kowal@olesinski.com