...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

W 2021 r. wzrośnie płaca minimalna

Zgodnie z przewidywaniami, Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować porozumienia co do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej w roku 2021 – o czym informowaliśmy Państwa w ostatnim wydaniu naszego newslettera.

 

W konsekwencji, Rada Ministrów przedstawiła własny projekt rozporządzenia, w którym podtrzymano dotychczasową propozycję rządu – określającą minimalne wynagrodzenie w roku 2021 na poziomie 2800 zł (wzrost o ok. 7,7 proc. w stosunku do tego roku), a minimalną stawkę godzinową na poziomie 18,30 zł (wzrost o ok. 7,6 proc. w stosunku bieżącego roku).

 

Projekt nie został jeszcze ogłoszony, jednak pracodawcy powinni już teraz przygotować się do takiego poziomu minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku – uwzględniając zmiany w planowanych budżetach oraz obowiązujących politykach wynagrodzeń.

Magdalena Soyta

Senior Associate
Adwokat | OW Legal

magdalena.soyta@olesinski.com