Szczepienia w zakładach pracy możliwe już niedługo

Przedstawiciele rządu zapowiadają wprowadzenie możliwości organizacji szczepień przeciwko COVID-19 w zakładach pracy. Organizacja szczepień będzie mogła pozwolić pracodawcom niwelować ryzyko związane z zakażeniami wśród pracowników, powodujące np. liczne nieobecności i konieczność reorganizacji pracy.

 

Co wiadomo o szczepieniach w zakładach pracy?

Choć przepisy dotyczące szczepień w zakładach pracy, a nawet ich projekt, nie zostały jeszcze opublikowane, to z zapowiedzi rządu można wnioskować podstawowe założenia:

  • szczepienia będą dopuszczalne dla pracodawców, którzy zgłoszą gotowość zaszczepienia co najmniej 500 osób, z możliwością porozumienia się z innymi przedsiębiorcami, aby wspólnie osiągnąć ten pułap,
  • szczepienia mają być kierowane nie tylko wobec osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, ale też wobec osób zaangażowanych na podstawie umów cywilnoprawnych (B2B, umowa zlecenia),
  • szczepieniami można też będzie objąć cudzoziemców,
  • na dopuszczenie do szczepienia nie będzie miał wpływu wiek członka załogi,
  • zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów, poniesione wydatki przedsiębiorstwa będą mogły rozliczyć w kosztach podatkowych.

 

Nieznane detale

Organizacja akcji szczepienia w zakładzie pracy ma leżeć po stronie pracodawców – to oni będą odpowiedzialni m.in. za proces logistyczny i zapewnienie wykwalifikowanego personelu medycznego. W tym celu przewiduje się, że przedsiębiorcy będą musieli zawrzeć umowę z podmiotem medycznym posiadającym stosowne uprawnienia. Nie są aktualnie znane dokładne szczegółowe reguły, np. co do zakresu odpowiedzialności przedsiębiorców lub możliwość szczepienia także członków rodzin załogi.  Nie jest także jasna relacja szczepień w zakładach pracy do szczepień w mobilnych punktach, których organizacja już teraz jest przewidziana w Narodowym Programie Szczepień.

Zgodnie z planami rządowymi, przedsięwzięcie ma wystartować już w połowie maja. Dokładny termin zależny jest od dostępności odpowiedniej ilości szczepionek na rynku.

Na bieżąco śledzimy postępy legislacyjne w tym obszarze i będziemy Państwa informować, aby ułatwić przygotowanie do kampanii szczepień załogi w zakładach pracy.

 

Natalia Komarzańska
Manager | Dział prawny
natalia.komarzanska@olesinski.com

Maksymilian Chlebosz
Associate | Dział prawny
maksymilian.chlebosz@olesinski.com