...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Świadczenia świąteczne z ZFŚS w dobie COVID-19

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Zarówno pracownicy, jak i pracodawcy zastanawiają się, jak w tym roku będzie wyglądało przyznawanie dodatkowych świadczeń z okazji świąt. Niestety, obecna sytuacja epidemiczna często uniemożliwia zorganizowanie tradycyjnego spotkania firmowego i przekazania pracownikom paczek świątecznych czy innych podarunków.

Coraz częściej nasi Klienci pytają więc, czy możliwie jest przekazanie świadczeń w postaci bonów lub kart przedpłaconych oraz czy takie świadczenia mogą być finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Korzyści z wykorzystania tej formy finansowania w postaci zwolnienia z podatku i składek na ZUS są odczuwalne zwłaszcza u dużych pracodawców.

 

Świadczenia z ZFŚS a zwolnienie z podatku i ZUS

Niektóre świadczenia socjalne finansowane ze środków ZFŚS, w tym m.in. karty podarunkowe (przedpłacone) mogą być zwolnione z PIT i ZUS, o ile spełniają pewne warunki.

Przede wszystkim powinny to być świadczenia przewidziane w regulaminie ZFŚS funkcjonującym u pracodawcy i przyznawane z uwzględnieniem kryterium socjalnego. W praktyce zastosowanie tego ostatniego wymogu jest organizacyjnym wyzwaniem zwłaszcza w dobie pandemii, gdzie kontakt z pracownikami często ogranicza się do spotkań on-line.

Dodatkowo istotny jest rodzaj świadczenia. Przykładowo, karty przedpłacone finansowane w całości ze środków ZFŚS mogą być zwolnione z PIT, jeżeli stanowią formę świadczenia pieniężnego (a więc spełniają określone warunki). Z kolei już bony, które podlegają wymianie na określone towary (np. na choinkę) najczęściej będą z takiego zwolnienia podatkowego wyłączone.

Dlatego też istotne jest każdorazowe zweryfikowanie, czy dane świadczenie będzie mogło podlegać zwolnieniom. Kluczowa jest tu weryfikacja regulaminu ZFŚS oraz innych dokumentów dotyczących przyznawania świadczeń socjalnych funkcjonujących u pracodawcy.

 

Wyższy limit zwolnień podatkowych w dobie COVID-19

Przypominamy, że w zakresie limitu wartości świadczeń z ZFŚS, które mogą być zwolnione z podatku dochodowego przepisy „covidowe” wprowadziły nowe zasady – w 2020 i 2021 roku limit ten wynosi 2.000,00 zł (a nie jak dotychczas 1.000 zł).

 

Brak ZFŚS – nic straconego!

Jeżeli ktoś z Państwa chciałby skorzystać z ww. udogodnień w zakresie PIT i ZUS, a nie tworzył dotychczas lub zrezygnował z tworzenia ZFŚS – możliwe jest jeszcze rozważenie utworzenia lub „odświeżenia” takiego funduszu.

Wymagałoby to jednak podjęcia szybko odpowiednich działań, w tym opracowania przejrzystych regulacji, uzgodnienia zasad funkcjonowania funduszu z załogą i dokonania odpowiednich odpisów.

 

Gdyby mieli Państwo pytania w tym zakresie – jesteśmy Państwa dyspozycji.

Katarzyna Jarczyk
Senior Associate| Dział prawny
katarzyna.jarczyk@olesinski.com

Jakub Kowal
Senior Associate| Radca prawny
jakub.kowal@olesinski.com