hero-photo

Cieszymy się z pozytywnej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego, która pozwala naszemu klientowi – oddziałowi zagranicznego przedsiębiorcy – otrzymać środki z tzw. Tarczy antykryzysowej.  SKO uchyliło niekorzystne postanowienie organu I instancji i tym samym stwierdziło, że nie należy odmawiać świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy i dofinansowania wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Poniżej fragmenty uzasadnienia SKO, które w pełni potwierdzają prezentowane przez Lucynę Brayshaw, Ludmiłę Łuczak, Agnieszkę Szary i Małgorzatę Grześkow podejście:

„Gdyby natomiast zaakceptować stanowisko organu pierwszej instancji, że przedsiębiorca zagraniczny o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy ubiegać się nie może, to właśnie polscy pracownicy pozbawieni byliby pośredniej ochrony odnoszącej się do ich miejsc pracy i zagrożeni zwolnieniami. Godziłoby to w ratio legis art. 15gg u.COVID-19.”

„Nie ma jednak żadnych powodów, aby […] ograniczać wsparcie niektórych przedsiębiorców z uwagi na przynależność państwową, zwłaszcza, że zatrudniają oni pracowników w Polsce, których skutki epidemii dotykają w taki sam sposób, jak wszystkich innych polskich przedsiębiorców i pracowników.”