Status ozdrowieńca nie zawsze pomoże – aktualne zasady izolacji i kwarantanny pracowników

Od 13 marca obowiązują zmienione zasady dotyczące nakładania kwarantanny na ozdrowieńców i osoby zaszczepione, będące domownikami osoby zakażonej SARS-CoV-2. To ważna informacja dla pracodawców – szczególnie biorąc pod uwagę wzrost zachorowań w ostatnich dniach, a co za tym idzie – coraz większe braki kadrowe w firmach.

 

Izolacja domownika – czy ozdrowieniec zawsze jest zwolniony z kwarantanny?

Zgodnie z funkcjonującymi już od kilku miesięcy zasadami, osoba zamieszkująca wspólnie z osobą, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, obowiązana jest poddać się kwarantannie trwającej do upływu 7 dni od dnia zakończenia izolacji tej osoby (tj. standardowo na okres 17 dni). Kwarantanna jest nakładana bez decyzji Sanepidu. Pracodawca dowiaduje się o niej z informacji udostępnianych za pośrednictwem PUE. Dla pracowników natomiast najszybszym i wiążącym źródłem informacji o nałożonej kwarantannie jest ich Internetowe Konto Pacjenta na portalu pacjent.gov.pl.

Zasady dotyczące poddawania się kwarantannie nie znajdują jednak zastosowania wobec:

  • osób zaszczepionych przeciwko COVID-19,
  • osób, które z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 były poddane:
  • izolacji w warunkach domowych,
  • izolacji,
  • hospitalizacji.

 

Osoby te są zwolnione z odbywania kwarantanny w opisanej sytuacji.

Nowością jest jednak wprowadzenie limitu czasowego, w ramach którego na ozdrowieńców (pkt 2 powyżej) nie jest nakładana kwarantanna. Wyjątek ten stosuje się jedynie, jeżeli izolacja/ hospitalizacja ozdrowieńca przypada nie później niż 6 miesięcy wstecz od dnia uzyskania przez domownika pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2.

Przepisy nie precyzują niestety, czy liczy się moment rozpoczęcia, czy zakończenia izolacji/ hospitalizacji ozdrowieńca. Kluczowa zapewne okaże się praktyka Sanepidu w tym zakresie. Z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika, że podejście różnych pracowników Sanepidu do tego tematu nie zawsze jest jednolite.

Biorąc pod uwagę sposób sformułowania przepisów i ich cel, nasuwa się wniosek, że przy wyliczaniu wspomnianego okresu należy uwzględniać cały okres izolacji/hospitalizacji ozdrowieńca – nigdzie nie zostało to jednak potwierdzone wprost. Nie jest to również spójne z zasadami dotyczącymi kwarantanny przy przekraczaniu granicy. Przepisy nie odpowiadają także na pytanie, jaki jest status ozdrowieńca, któremu „okres ochronny” 6 miesięcy minie w trakcie odbywania izolacji przez domownika.

Tym bardziej więc rekomendujemy szczegółowe weryfikowanie informacji związanych z obejmowaniem pracowników, w tym również ozdrowieńców, kwarantannami oraz uświadamianie , że status ozdrowieńca może nie uchronić przed obowiązkiem odbywania kwarantanny z uwagi na zakażenie domownika. Zwłaszcza, że może to już dotyczyć osób, które były poddawane izolacji w drugiej fali zachorowań (późne lato/jesień), gdy skala potwierdzonych zakażeń była znacząca.

W przypadku chęci omówienia zakresu aktualnych obostrzeń i możliwości reagowania na braki kadrowe zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

 

Katarzyna Jarczyk
Senior Associate | Dział prawny
katarzyna.jarczyk@olesinski.com

Maksymilian Chlebosz
Associate | Dział prawny
maksymilian.chlebosz@olesinski.com