...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Sprawozdania rad nadzorczych – ostatni moment na wykonanie nowych obowiązków

Czerwiec to miesiąc, który upływa pod znakiem sporządzania sprawozdań z działalności organów spółek kapitałowych, zatwierdzania dokumentów finansowych spółek i udzielania absolutorium członkom tych organów.

Nowością w tym roku (w związku z zeszłoroczną nowelizacją Kodeksu spółek handlowych) są sprawozdania rad nadzorczych. Powinny je sporządzić rady nadzorcze wszystkich spółek kapitałowych, a następnie przedstawić je zwyczajnemu zgromadzeniu.

Treść sprawozdań z działalności rady nadzorczej

Dotychczas rady nadzorcze spółek kapitałowych (oprócz spółek publicznych) dokonywały wyłącznie oceny sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności zarządu spółki oraz wniosków zarządu dotyczących pokrycia straty/podziału zysku, a wyniki tej oceny były przedstawiane zwyczajnemu zgromadzeniu. W tym roku po raz pierwszy rady nadzorcze w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i w spółkach akcyjnych muszą przedstawić również sprawozdanie z własnej działalności w minionym roku obrotowym.

W sprawozdaniu z działalności rady nadzorczej powinny znaleźć się kluczowe dla zgromadzenia informacje, np. o składzie rady nadzorczej, działaniach podejmowanych przez radę, częstotliwości posiedzeń, ale też informacje o sytuacji spółki czy skorzystaniu z pomocy doradcy rady nadzorczej.

Sprawozdania rad nadzorczych spółek publicznych

Obowiązek przygotowania sprawozdania z działalności rady nadzorczej nie jest nowością dla publicznych spółek akcyjnych, ale w związku z nowymi przepisami (które wymagają m.in. przedstawienia oceny realizacji przez zarząd obowiązków informacyjnych) dotychczas stosowany wzór sprawozdania wymaga uzupełnienia.

Przy przygotowywaniu sprawozdań przez rady nadzorcze emitentów oprócz KSH należy wziąć pod uwagę również Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW.

Dodatkowe uprawnienia weryfikacyjne

Rady nadzorcze, w celu wykonania swoich obowiązków (w tym sprawozdawczych), uprawnione są do żądania od zarządu, prokurentów i osób pracujących w spółce wszelkich niezbędnych do tego informacji, dokumentów i danych. Zarząd spółki nie może ograniczać im dostępu do tych informacji.

Przygotowując się do corocznego zwyczajnego zgromadzenia trzeba pamiętać o konieczności przygotowania nowego, dodatkowego sprawozdania, a także zadbać, aby dokument zawierał wszystkie ustawowo określone informacje.

Jak możemy pomóc?

Jesteśmy do dyspozycji by wesprzeć w sporządzeniu lub zweryfikować już przygotowane sprawozdania rad nadzorczych zarówno spółek, które z obowiązkiem mierzą się po raz pierwszy, jak i spółek które już wcześniej przygotowywały sprawozdania. Ważne, by zdążyć z przygotowaniem dokumentu przed zwyczajnym zgromadzeniem (tym bardziej, że odbywa się tylko raz w roku, zatem trudno będzie później „nadrobić” ten obowiązek).

 Zachęcamy do kontaktu:

 

Natalia Mosur

Senior Manager
Adwokat

natalia.mosur@olesinski.com

Magdalena Kordas

Manager
Radca prawny | OW Legal

magdalena.kordas@olesinski.com

Agata Ponicka

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

agata.ponicka@olesinski.com