Samozatrudnieni jak pracownicy? Projekty zmian w prawie pracy

W ostatnich dniach do Sejmu wpłynęły dwa projekty zmian Kodeksu pracy, które mogą wiele namieszać w prawie pracy, przyznając samozatrudnionym część praw pracowniczych.

 

Prawa pracownicze nie tylko dla pracowników?

Pierwszy z projektów nowelizacji Kodeksu pracy rozszerza definicję pracownika tak, by obejmowała ona także osobę świadczącą pracę na podstawie innej umowy, w szczególności umowy o świadczenie usług. Warunkiem tego miałoby być osobiste sprawowanie pracy, na stałe, przez minimum 6 miesięcy i obejmujące czas odpowiadający minimum ½ etatu.

Co więcej, projekt zakłada, że osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, a także pod pewnymi warunkami wspólnikowi w spółce cywilnej, będzie przysługiwał coroczny, nieprzerwany urlop wypoczynkowy w wymiarze 14 dni. Ma to znaleźć odzwierciedlenie w prawie przedsiębiorcy do zawieszenia działalności gospodarczej na czas urlopu.

Wejście w życie obu zmian w praktyce będzie dużym krokiem ku zatarciu różnic pomiędzy umową o pracę a B2B, co może także podnieść ryzyko tzw. reklasyfikacji umowy, czyli uznania umowy o współpracę za umowę o pracę, wraz ze wszystkimi tego skutkami.

 

Prowadzenie firmy wliczy się do okresu stażu pracy

Drugi z projektów przewiduje obowiązek wliczania przez pracodawcę do okresów, od których zależą świadczenia lub uprawnienia pracownicze, poprzednio zakończonych okresów prowadzenia pozarolniczej działalności, ewentualnie współpracy przy jej wykonywaniu (w rozumieniu ” przepisów ZUS), o ile za tę działalność były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne.

Zgodnie z wolą wnioskodawców projektu nowelizacji, tego typu rozwiązanie stosowane byłoby także wstecz – zasada obowiązywałaby również względem stosunków pracy nawiązanych przed dniem wejścia w życie proponowanej nowelizacji.

Dla działów HR oznacza to bardzo istotne zmiany, bowiem zasada ta (jeśli wejdzie w życie) sprawi, że pracodawca powinien w jakiś sposób zbierać informacje na temat dotychczasowego okresu prowadzenia działalności gospodarczej przez pracownika i uwzględniać go przy obliczaniu np. okresu wypowiedzenia, wysokości należnej odprawy oraz wymiaru przysługującego urlopu wypoczynkowego.

 

Zakładane zmiany, zgodnie z treścią projektów, miałyby wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. Ze względu na to, że nie są to propozycje przedstawione przez większość parlamentarną, trudno jest ocenić szansę ich uchwalenia przez prawodawcę.

Nasz zespół prawa pracy na bieżąco monitoruje ten temat. Będziemy Państwa informować o wszelkich postępach w legislacji.

Niezależnie, zapraszamy do zapoznania się z artykułem na naszym blogu, gdzie dr Małgorzata Grześków, ekspert z zakresu prawa pracy, wypowiada się na temat planowanego uprawnienia inspektora pracy do wydawania natychmiast wykonywalnej decyzji o uznaniu konkretnego stosunku za stosunek pracy – dostępny TUTAJ.

 

Natalia Komarzańska
Manager | Dział prawny
natalia.komarzanska@olesinski.com

Maksymilian Chlebosz
Associate | Dział prawny
maksymilian.chlebosz@olesinski.com