Rozszerzona Tarcza 6.0 wchodzi w życie

We wtorek (15.12) ustawa wprowadzająca tzw. Tarczę 6.0, czyli rozwiązania dla najbardziej poszkodowanych branż, została podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w Dzienniku Ustaw.

O szczegółach nowych form wsparcia pisaliśmy na naszym blogu, natomiast o poprawkach Senatu dotyczących m.in. rozszerzenia pomocy na dodatkowe branże – tutaj.

Ustawa weszła w życie w środę 16 grudnia, z zastrzeżeniem niektórych jej postanowień, w tym m.in. kluczowych dla dużych przedsiębiorców rozwiązań pomocowych dotyczących:

  • nowego dofinansowania do wynagrodzeń – wnioski o dofinansowanie będzie można składać od soboty 19 grudnia;
  • zwolnień w zakresie ZUS – możliwość skorzystania ze zwolnienia za listopad 2020 została odsunięta w czasie o 14 dni.

Nadal czekamy na udostępnienie wzorów dokumentów i technicznych funkcjonalności umożliwiających wnioskowanie o nowe formy wsparcia, w tym zwłaszcza o nowe dofinansowanie do wynagrodzeń – należy spodziewać się w tym zakresie rozwiązań technicznych bardzo zbliżonych do wniosków z art. 15g Tarczy (wnioski elektroniczne składane przez portal praca.gov.pl).

 

Tarcza 6.0 = pomoc dla większej liczby branż

Po ostatecznym przyjęciu przez Sejm kilkudziesięciu poprawek Senatu, Tarcza branżowa przewiduje nowe rozwiązania pomocowe dla przedsiębiorców z rozszerzonego katalogu najbardziej poszkodowanych branż.

Przykładowo – z dofinansowania w wysokości 2000 zł na pracownika (z uwzględnieniem wymiaru etatu) i zwolnienia ze składek na ubezpieczenia społeczne za listopad 2020 r. będą mogli również skorzystać m.in. przedsiębiorcy z branży obuwniczej i wyrobów skórzanych (sprzedaż detaliczna), transportowej (m.in. przewoźnicy autobusowi), cateringowej czy prania odzieży.

Co istotne wykreślono również postanowienia, zgodnie z którymi pomoc miała być udzielana na zasadach pomocy de minimis. To ważne szczególnie dla dużych przedsiębiorców – zmiana może ułatwić im skorzystanie z dofinansowania.

Oczywiście dla otrzymania wsparcia kluczowe jest spełnienie warunków przewidzianych w nowych rozwiązaniach, w tym przede wszystkim dotyczących spadku przychodów.

Nasi eksperci są do Państwa dyspozycji. Chętnie przedstawimy możliwe rozwiązania pomocowe i pomożemy Państwu już teraz ocenić możliwość i zakres korzystania z tego dodatkowego wsparcia rządowego.

 

Katarzyna Jarczyk
Senior Associate | Dział prawny
katarzyna.jarczyk@olesinski.com