Rozliczenia Tarczy antykryzysowej – urzędy wzywają do zapłaty odsetek

Wojewódzkie urzędy pracy na progu epidemii COVID-19 przyznawały świadczenia na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Celem regulacji[1] była ochrona miejsc pracy. Przedsiębiorcy, którzy chcieli skorzystać ze wsparcia, zawierali z urzędem umowę regulującą m.in. terminy rozliczenia oraz kontroli.

 

Zwiększone zaangażowanie urzędów

Aktualnie urzędy wzywają kolejnych przedsiębiorców do złożenia wyjaśnień, poprawienia formularzy rozliczeniowych oraz zwrotu świadczeń i zapłaty odsetek. Wiąże się to ze zbliżającym się terminem na ostateczną weryfikację rozliczeń otrzymanych środków i dokumentacji potwierdzającej wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem.

Przedsiębiorcy, którzy jako pierwsi uzyskali wsparcie na kwiecień, maj i czerwiec 2020 r., mieli obowiązek złożenia dokumentów potwierdzających prawidłowość wykorzystania środków i zatrudnienie pracowników w ciągu 30 dni od zakończenia okresu świadczeń. Przez kolejne 3 lata od tego terminu urzędy mogły weryfikować rzetelność przedsiębiorców. W najbliższym czasie te firmy powinny spodziewać się kontaktu ze strony urzędników.

Wytyczne urzędów oraz kalkulatory rozliczeniowe zmieniały się wielokrotnie, także po terminie rozliczenia. Zdarzało się więc, że przedsiębiorcy w wyniku powtórnych przeliczeń zwracali dodatkowe środki w terminie późniejszym niż 30 dni przewidziane w umowie. Urzędy te dodatkowe kwoty w niektórych sytuacjach zarachowały tylko częściowo na poczet zwracanych świadczeń, a częściowo na poczet odsetek. Wobec tego aktualnie wzywają do dalszego zwrotu niewykorzystanych świadczeń wraz z kolejnymi odsetkami pod rygorem skierowanie sprawy na drogę sądową.

Urzędy nie zawsze kontaktują się na piśmie z użyciem tradycyjnej poczty. Zdarza się, że pisma przesyłane są za pośrednictwem portalu praca.gov.pl albo w wiadomościach e-mail do osób, które dotychczas korespondowały z urzędem. Po upływie 3 lat warto zweryfikować, komu udzielono dostępu do portalu i czy osoby, które zajmowały się sprawą są dalej zatrudnione u przedsiębiorcy. Terminy na udzielenie odpowiedzi i zapłatę to zazwyczaj tylko 7 dni.

Wspieramy firmy w dokonywaniu końcowych rozliczeń i składaniu wyjaśnień przed urzędami. Zachęcamy do kontaktu.

 

[1] art. 15g i 15gg Tarczy antykryzysowej