...

icon arrow down more information
icon arrow down more information

Przedsiębiorcy korzystający z rozwiązań z Tarczy Antykryzysowej pod lupą PIP

W ostatnim czasie docierają do nas sygnały, że inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy, podczas rutynowych kontroli, zadają pracodawcom dodatkowe pytania o to, z jakich rozwiązań z Tarczy Antykryzysowej skorzystali w związku z pandemią COVID–19.

Inspektorów szczególnie interesują kwestie dotyczące tego, z jakich dofinansowań w czasie pandemii skorzystali pracodawcy, w tym, czy otrzymali i rozliczyli dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników z FGŚP. Inspektorzy proszą również o wskazanie innych instrumentów z Tarczy Antykryzysowej – takich, jak wydłużenie okresu rozliczeniowego, wprowadzenie okresu rozliczeniowego czy ograniczenie minimalnych odpoczynków – które pracodawcy wdrożyli w swoich firmach.

Słusznie powoduje to pytanie o cel pozyskiwania przez inspektorów dodatkowych danych. Niewykluczone, że PIP przygotowuje sobie w ten sposób bazę podmiotów do szczegółowej kontroli, obejmującej m.in. zasadność i rozliczenie otrzymanych dofinansowań, czy też przestrzeganie przepisów BHP w czasie pandemii – a więc obszary, które były już wskazywane przez PIP w planie kontroli na 2021 rok.

Zachęcamy więc, aby końcówkę okresu urlopowego wykorzystać na sprawdzenie, czy na pewno podmiot jest przygotowany na ewentualne kontrole.

O tym, jak przygotować się do kontroli dofinansowań otrzymanych w związku z COVID–19 pisaliśmy w ramach cyklu artykułów „GotOWi na kontrolę”, który jest dostępny TUTAJ. W najbliższym czasie na naszym blogu zamieścimy również praktyczne wskazówki dotyczące kontroli przez PIP lub inne właściwe organy. Już teraz zachęcamy do lektury.

 

Natalia Mosur
Senior Manager | Adwokat
natalia.mosur@olesinski.com

Joanna Dybciak-Kluska
Senior Associate | Dział prawny
joanna.dybciak@olesinski.com