Kwarantanna została skrócona i aktualnie trwa 7 dni – 25 stycznia 2022 r. weszły w życie zapowiadane przez rząd zmiany. To efekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego przepisy dot. zasad odbywania izolacji i kwarantanny. W uzasadnieniu do zmian czytamy, że podobne okresy stosowane są w państwach Europy Zachodniej – na ich wzór w Polsce również wprowadzono skrócenie kwarantanny, pomimo trwającego obecnie szczytu zakażeń SARS-CoV-2.

 

Aktualne zasady kwarantanny

Obowiązkowa kwarantanna może zostać nałożona przede wszystkim w następujących przypadkach:

1 ) narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby tj. zazwyczaj w przypadku kontaktu z osobą zakażoną,

2) od momentu otrzymania skierowania do diagnostyki laboratoryjnej (na tzw. test PCR) w kierunku COVID-19,

  • w obu przypadkach, zgodnie z nowymi zasadami, kwarantanna będzie trwać 7 dni;

 

3) zamieszkiwania lub prowadzenia wspólnego gospodarstwa domowego z osobą chorą, na którą została nałożona izolacja (tj. uzyskała pozytywny test PCR),

  • w tym przypadku kwarantanna trwa przez okres izolacji osoby zakażonej (10 dni) oraz przez 7 dni od dnia jej zakończenia. Nie dotyczy to jednak osób zaszczepionych przeciwko COVID-19 oraz ozdrowieńców (w ciągu 6 miesięcy od wprowadzenia do systemu ich pozytywnego wyniku testu) – są one zwolnione z kwarantanny, o ile wykonają test diagnostyczny w kierunku SARS-CoV-2 i uzyskają negatywny wynik.

 

Uwaga! Osoby, które w momencie wejścia w życie nowych przepisów już odbywały kwarantannę, kontynuują ją na dotychczasowych zasadach (10 dni).

Specyficzne zasady i okresy kwarantanny mogą również obowiązywać przy przekraczaniu granicy z poszczególnymi państwami.

 

Ułatwiony dostęp do testów PCR i kontrola przez pracodawców

Aktualnie, aby uzyskać skierowanie na test w kierunku SARS-CoV-2, wystarczy np. wypełnić formularz dostępny online (potwierdzając tożsamość Profilem Zaufanym). Po pozytywnej weryfikacji w ciągu 1 godziny otrzymuje się SMS-em skierowanie i od tego momentu jest się objętym kwarantanną.

Z jednej strony powszechny dostęp do testów PCR jest konieczny w aktualnej sytuacji epidemiologicznej. Z drugiej jednak – dochodzą do nas sygnały od pracodawców, że pracownicy nadużywają tej możliwości, tak aby uzyskać usprawiedliwienie nieobecności w pracy związane z kwarantanną, o której pracodawcy często dowiadują się z opóźnieniem.

Dla pracodawców kluczowe jest więc teraz uwrażliwianie pracowników na konieczność komunikacji i niezwłocznego zgłaszania nieobecności związanych z nałożoną kwarantanną oraz jednocześnie – stałe weryfikowanie informacji pojawiających się w systemie PUE ZUS. Pomoże to lepiej zareagować i zarządzić nieobecnościami m.in. poprzez wdrożenie zmian w organizacji pracy czy uzgodnienie z pracownikiem pracy zdalnej.

 

W zakresie obostrzeń pandemicznych i możliwych rozwiązań ułatwiających zarządzanie nieobecnościami pracowników zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

 

Ludmiła Łuczak
Manager | Radca prawny
ludmila.luczak@olesinski.com

Katarzyna Jarczyk
Senior Associate | Dział prawny
katarzyna.jarczyk@olesinski.com

Ludmiła Łuczak

Senior Manager
Radca prawny | OW Legal

ludmila.luczak@olesinski.com

Katarzyna Jarczyk

Senior Associate
OW Legal

katarzyna.jarczyk@olesinski.com