Kontrola trzeźwości – wymogi dla pracodawców doprecyzowane

W związku z ostatnimi zmianami Kodeksu pracy w zakresie uprawnień pracodawcy do kontroli trzeźwości pracowników (o których pisaliśmy tutaj) pracodawca będzie miał możliwość zbadania (samodzielnie lub przy pomocy uprawnionego organu), czy pracownicy są pod wpływem alkoholu lub podobnie działających środków.

20 lutego w Dzienniku Ustaw opublikowana została treść rozporządzenia Ministra Zdrowia w tej sprawie[1]. Dokument określa, w jaki sposób i przy użyciu jakich metod można przeprowadzić powyższe badania, jak je dokumentować, a także jakie środki są uznane za działające podobnie do alkoholu.

Badania na obecność alkoholu

Rozporządzenie  wskazuje na dwa tryby badania na obecność alkoholu w organizmie – badanie wydychanego powietrza oraz badanie krwi.

W zakresie badania wydychanego powietrza, szczegółowo określone zostały m.in.:

  • metody badania pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu,
  • ilość prób przeprowadzania pomiaru oraz odstępy czasowe pomiędzy nimi, a także
  • wymogi dotyczące treści protokołu, który sporządza się z przeprowadzonego badania.

W odniesieniu do badań krwi, uregulowane zostały m.in.:

  • metody przeprowadzenia badań krwi,
  • wymogi dotyczące sprzętu używanego do pobrania krwi, przechowywania próbek oraz procedurę samego pobierania krwi,
  • wymogi dotyczące treści protokołu z pobrania oraz badania krwi,
  • sytuacje, w których decyzję o pobraniu krwi / odstąpieniu od pobrania podejmuje lekarz.

 

Badania na obecność środków działających podobnie do alkoholu

Rozporządzenie, precyzuje  które substancje / grupy substancji uznaje się za środki działające podobnie do alkoholu (przykładowo: opioidy, amfetamina, kokaina). Jest to zagadnienie o tyle istotne, że pracodawcy uprawnieni będą do kontrolowania obecności w organizmach pracowników wyłącznie wskazanych w Rozporządzeniu substancji.

W zakresie przeprowadzania badań na obecność środków działających podobnie do alkoholu – określone zostały trzy możliwości, tj. badanie przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego (próbki pobierane ze śliny), badanie krwi i badanie moczu.

Jednocześnie, podobnie jak przy badaniu na obecność alkoholu, Rozporządzenie określa metody przeprowadzania powyższych badań, wymogi dotyczące sprzętu używanego do pobrania / przechowywania próbek, informacje na temat obowiązku sporządzenia i treści protokołu, a także sytuacje, w których decyzję o pobraniu krwi / odstąpieniu od pobrania podejmuje lekarz.

W związku z doprecyzowaniem powyższych kwestii, pracodawcy mogą zweryfikować przyjęte podejście do kwestii kontroli trzeźwości w zakładzie pracy i dostosować je do nowych zasad.  Nasi doradcy są do Państwa dyspozycji,  aby pomóc w przygotowaniu, wdrożeniu i dopasowaniu powyższych zmian. Zapraszamy do kontaktu.

[1] Pełna treść Rozporządzenia: https://dziennikustaw.gov.pl/D2023000031701.pdf

Milena Zalesińska

Manager
Radca prawny | OW Legal

milena.zalesinska@olesinski.com

Magdalena Soyta

Senior Associate
Adwokat | OW Legal

magdalena.soyta@olesinski.com