hero-photo

Działalność grup kapitałowych w obrocie gospodarczym nie jest niczym zaskakującym, jednak dotychczasowy brak szczegółowych regulacji często utrudniał zarządzanie spółką i łączenie wielu różnych interesów (czasem sprzecznych w ramach grupy).

Zmieni się to po 13 października, gdy w życie wejdzie nowelizacja KSH. Od tego czasu spółka dominująca będzie mogła wydawać wiążące polecenia pozostałym spółkom kapitałowym z grupy, a wykonujący je członkowie zarządu zostaną zwolnieni z odpowiedzialności. To jednak nie wszystkie zmiany.

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się:

 • czym jest grupa spółek wg nowych przepisów;
 • co w praktyce oznacza jej stworzenie dla uczestników grupy i ich organów;
 • jak kształtuje się odpowiedzialność w grupie spółek – kiedy zarząd może się w szczególności z tej odpowiedzialności zwolnić;
 • kiedy zawiązanie grupy spółek może być metodą na squeeze out wspólnika lub akcjonariusza mniejszościowego (do 25%);
 • ale przede wszystkim: czy warto stworzyć grupę spółek.

zapraszamy na bezpłatne webinarium 23 czerwca o godz. 10:00-11:45.

 

>>REJESTRACJA<<

 

Agenda:

 1. Grupa spółek – definicja i zasady utworzenia
 2. Interes grupy spółek a interes spółki
 3. Wiążące polecenia jako nowe narzędzie spółki dominującej – co oznacza, kto i jak je wydaje, warunki formalne
 4. Odmowa wykonania wiążącego polecenia
 5. Odpowiedzialność za wykonanie wiążącego polecenia a zwolnienie z odpowiedzialności członków organów spółek z grupy
 6. Odpowiedzialność spółki dominującej: wobec spółki zależnej, wierzycieli oraz wspólników/ akcjonariuszy mniejszościowych
 7. Warunki squeeze i sell outu wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych
 8. Nowe uprawnienia spółki dominującej: dostęp do ksiąg i dokumentów spółki zależnej, żądanie udzielenia informacji od spółki zależnej

Prelegenci:

Magdalena Tyrakowska-Szymczak, Partner, Adwokat
Natalia Mosur, Senior manager, Adwokat
Małgorzata Łamek-Bogacz, Manager, Adwokat

 

>>REJESTRACJA<<