Dofinansowanie działań w zakresie BHP – startuje kolejny konkurs ZUS

Do 30 czerwca pracodawcy mogą wysyłać zgłoszenia w ramach cyklicznego konkursu organizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W jego wyniku mogą uzyskać dofinansowanie działań związanych z poprawą warunków bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach.

Dofinansowanie może zostać udzielone dla przygotowanych przez płatnika projektów, które mieszczą się w obszarach szeroko rozumianego BHP, w tym m.in. środków ochrony indywidualnej, sprzętu i urządzeń służących ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego, urządzeń oczyszczających i uzdatniających powietrze, oświetlenia miejsc i stanowisk pracy. Jest to więc dobra okazja na pozyskanie dodatkowych środków na doposażenie miejsc pracy.

Konkurs skierowany jest do podmiotów z wszystkich branż, choć katalog działań inwestycyjnych skupia się przede wszystkim na firmach produkcyjnych. Większą liczbę punktów mają już na starcie małe i mikro przedsiębiorstwa, jednak kryteria oceny uwzględniają też m.in. kategorię ryzyka (uzależnione od PKD i wpływające na składkę wypadkową) czy samą treść i innowacyjność proponowanych rozwiązań.

Jakie są dodatkowe warunki skutecznego przystąpienia do konkursu? To m.in. brak zaległości w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz upłynięcie 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego wnioskowanego dofinansowania.

Szczegóły konkursu, w tym potrzebne formularze, regulamin i kryteria oceny zgłoszeń znajdują się na stronie internetowej ZUS.

 

Katarzyna Jarczyk
Senior Associate | Dział prawny
katarzyna.jarczyk@olesinski.com

Maksymilian Chlebosz
Associate | Dział prawny
maksymilian.chlebosz@olesinski.com