Dodatkowy dzień wolnego za oddanie krwi w czasie epidemii

We wtorek 26 stycznia w życie weszła ustawa „covidowa”, nowelizująca m.in. ustawę o publicznej służbie krwi. Na mocy wprowadzonych zmian, honorowemu dawcy krwi przysługują aż dwa dni płatnego zwolnienia od pracy.

Do tej pory pracownikowi oddającemu krew przysługiwał tylko jeden dzień zwolnienia od pracy (w dniu oddania krwi). Od wtorku zwolnienie przysługuje w dniu, w którym pracownik oddał krew lub jej składniki oraz w dniu następnym.

Powyższe dotyczy wszystkich dawców krwi (nie tylko dawców osocza po COVID-19), ale wyłącznie w czasie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Oznacza to, że po ich zakończeniu, dawcy krwi nie będą się cieszyć z dodatkowego dnia wolnego.

 

Oddanie krwi a wynagrodzenie

Przypominamy, że za czas nieobecności spowodowany oddaniem krwi, pracownikowi przysługuje wynagrodzenie ustalone jak za urlop wypoczynkowy (gdy wynagrodzenie nie jest stałe, należy wyliczyć przeciętne). Dokumentem poświadczającym uprawnienia jest zaświadczenie wydane przez odpowiednie centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa (regionalne, wojskowe lub MSWiA).

Dodatkowo dawcom, którzy oddali co najmniej 3 donacje w czasie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przysługuje ulga w wysokości 33% na wskazane w ustawie przejazdy w komunikacji kolejowej.

Tytuł honorowego dawcy krwi przysługuje każdemu, który odda krew lub jej składniki na cele inne niż diagnostyczne (niezależnie od ilości oddanej krwi).

 

Natalia Komarzańska
Manager | Dział prawny
natalia.komarzanska@olesinski.com

Maksymilian Chlebosz
Associate | Dział prawny
maksymilian.chlebosz@olesinski.com