Długo oczekiwane zmiany w Kodeksie pracy coraz bliżej

10 stycznia Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji Kodeksu pracy, który trafił już do Sejmu. Choć trudno określić, kiedy zmiany wejdą w życie, to mając na uwadze ich istotność oraz krótki vacatio legis (21 dni), już teraz trzeba rozpocząć przygotowywania.

Zmiany wynikają z konieczności implementacji do polskiego prawa dwóch dyrektyw, które miały wejść w życie już w ubiegłym roku:

  • w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy,
  • w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów (work-life-balance).

 

Najważniejsze zmiany w Kodeksie pracy

Dla przypomnienia, wśród najważniejszych nowości znalazły się:

  • skrócenie w niektórych sytuacjach okresu trwania umowy na okres próbny;
  • konieczność uzasadnienia i przeprowadzenia konsultacji z organizacjami związkowymi przy wypowiedzeniu umowy na czas określony;
  • wprowadzenie szerszego obowiązku informacyjnego wobec nowych pracowników (rozszerzony katalog danych w ramach informacji dodatkowej do umowy o pracę);
  • możliwość skorzystania przez pracowników z dodatkowego zwolnienia od pracy z powodu tzw. „siły wyższej” (2 dni lub 16 godzin w roku kalendarzowym);
  • planowane wprowadzenie dodatkowego urlopu opiekuńczego (5 dni w roku kalendarzowym);
  • zmiany w urlopie rodzicielskim.

Zmiany mogą wymagać przygotowania nowych wzorów dokumentów, zaktualizowania stosowanych szablonów czy też dopasowania systemów. 21 dni to stanowczo za mało, warto już rozpocząć działania.

 

Co z pracą zdalną i kontrolą trzeźwości?

Nowelizacja nie obejmuje pracy zdalnej i kontroli trzeźwości. Prace nad tymi regulacjami toczyły się osobno i są już na zaawansowanym etapie.

Aktualnie ustawa o pracy zdalnej i kontroli trzeźwości jest na końcówce procesu legislacyjnego. Prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu zostanie ostatecznie uchwalona przez Sejm. Nowe przepisy wejdą w życie odpowiednio:

  • w zakresie badania trzeźwości – 14 dni,
  • w obszarze pracy zdalnej – prawdopodobnie 2 miesiące

po opublikowaniu ustawy, jednocześnie uchylając obecną podstawę pracy zdalnej z ustawy „antycovidowej”. Chcąc więc nadal korzystać z tej formy pracy, pracodawcy powinni jak najszybciej przystąpić do działania – przyjąć niezbędny regulamin lub zawrzeć odpowiednie porozumienie. Należy też ustalić sposób pokrywania kosztów pracowników, kontroli pracy zdalnej, kontroli BHP, ochrony informacji itp.

 

Przeczytaj artykuł: Zasady kontroli trzeźwości pracowników a ochrona danych osobowych

 

Po więcej szczegółów zapraszamy na naszego bloga, gdzie już niebawem pojawią się kolejne wpisy z odpowiedziami na najważniejsze pytania przedsiębiorców związane z nowelizacją Kodeksu pracy.