Od ponad półtora roku przedsiębiorcy zmagają się ze skutkami pandemii COVID-19 oraz z narzucanymi przez Rząd obowiązkami i ograniczeniami.

31 sierpnia 2021 r. weszła w życie kolejna nowelizacja Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. We wszystkich kluczowych dla przedsiębiorców obszarach aktualne ograniczenia zostały przedłużone do 30 września 2021 r. bez wprowadzania w nich istotnych modyfikacji.

Niezmienne pozostają zatem między innymi zasady dotyczące odbywania kwarantanny i izolacji, zasłaniania ust i nosa za pomocą maseczki czy szczegółowe wytyczne na przykład dla branż hotelarskiej lub gastronomicznej.

Przedłużenie aktualnych ograniczeń jedynie o 30 dni może wskazywać na plany wprowadzenia w nich dalszych zmian – w zależności od rozwoju sytuacji epidemicznej w Polsce.

Nasi doradcy na bieżąco śledzą najnowsze doniesienia – w przypadku zmian będziemy Państwa niezwłocznie informować.

 

Katarzyna Jarczyk
Senior Associate | Dział prawny
katarzyna.jarczyk@olesinski.com

Katarzyna Wężyk
Associate | Dział prawny
katarzyna.wezyk@olesinski.com

Katarzyna Jarczyk

Senior Associate
OW Legal

katarzyna.jarczyk@olesinski.com

Katarzyna Wężyk

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

katarzyna.wezyk@olesinski.com