Co oznacza autozapis dla mikroprzedsiębiorcy zwolnionego z PPK?

Obowiązek autozapisu osób zatrudnionych do PPK, który szerzej opisywaliśmy tutaj, ma zastosowanie również do mikroprzedsiębiorców dotychczas zwolnionych ze stosowania przepisów ustawy[1]. W jakiej sytuacji konieczne będzie wdrożenie PPK?

 

Koniec obowiązywania dotychczasowych rezygnacji z PPK

Dotychczas złożone oświadczenia o rezygnacji z zapisu do PPK będą skuteczne tylko do ostatniego dnia lutego. Jeżeli osoby zatrudnione nadal nie będą chciały korzystać z PPK, będą musiały ponownie złożyć rezygnację.

Ma to istotne skutki dla samego mikroprzedsiębiorcy, który przestanie być objęty zwolnieniem ze stosowania przepisów ustawy, jeżeli chociaż jedna osoba zatrudniona nie złoży ponownie pisemnego oświadczenia o rezygnacji. Tym samym konieczne będzie wdrożenie PPK w przedsiębiorstwie oraz zapisanie do niego wszystkich osób zatrudnionych, które takiej rezygnacji nie przedstawiły.

 

Termin wdrożenia autozapisu do PPK

Aby naliczać wpłaty do PPK, konieczne jest wcześniejsze zawarcie umowy o prowadzenie PPK dla osoby zatrudnionej, a w przypadku dotychczas zwolnionego mikroprzedsiębiorcy – również umowy o zarządzanie.

Mikroprzedsiębiorcy niezobowiązani dotychczas do wdrożenia PPK, u których od 1 marca 2023 r.  przynajmniej jedna osoba zatrudniona nie złoży ponownej rezygnacji, będą musieli zawrzeć umowę o prowadzenie PPK najpóźniej do 12 czerwca 2023 r., natomiast umowę o zarządzanie PPK najpóźniej do 29 maja 2023 r.

 

Wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych wymaga podjęcia szeregu działań, dlatego już teraz warto zaplanować proces wdrażania PPK w swoim przedsiębiorstwie. Nasi doradcy służą wsparciem w tym zakresie.

 

[1] Z uwagi na rezygnację wszystkich osób zatrudnionych w rozumieniu ustawy o PPK z oszczędzania w PPK

Agnieszka Szary-Trela

Senior Associate
Radca prawny | OW Legal

agnieszka.szary@olesinski.com

Katarzyna Martyn

Senior Associate
OW Legal

katarzyna.martyn@olesinski.com