Badanie trzeźwości po nowemu – kolejny projekt, podobne zasady

W ostatnich dniach opublikowany został – kolejny już – projekt przepisów uprawniających pracodawcę do prewencyjnych kontroli trzeźwości. Czy ustawodawca postawił na duże zmiany względem ostatniego projektu?

 

Zmiany i nowości w kontrolowaniu trzeźwości

Zmiany dotyczące badania trzeźwości w zdecydowanej większości mają charakter czysto redakcyjny.

Do projektu dodany został obowiązek każdorazowego dokumentowania przeprowadzonego badania trzeźwości z uwzględnieniem m.in.: daty badania, wyniku badania, danych osoby badanej czy informacji niezbędnych do oceny wiarygodności badania.

Całkowitą nowością jest projekt rozporządzenia dotyczącego warunków i metod prowadzenia badania trzeźwości, który został opublikowany równolegle z projektem ustawy. Projekt określa zakres środków działających podobnie do alkoholu. Wśród nich znalazły się: opioidy, amfetamina i jej analogi, kokaina, tetrahydrokanabinole oraz benzodiazepiny.

 

Główne założenia nowelizacji, o których pisaliśmy na naszym blogu pozostały natomiast bez zmian:

  1. Wprowadzenie kontroli u pracodawcy wymaga uregulowania w układzie zbiorowym, regulaminie pracy, a w razie ich braku – w obwieszczeniu pracodawcy z 2-tygodniowym wyprzedzeniem;
  2. Pracodawca jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych związanych z kontrolą w aktach osobowych– przez rok (nie jak dotychczas 6 miesięcy) albo do czasu uznania kary porządkowej za niebyłą, jeżeli taka została nałożona  lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania, jeżeli zostało wszczęte w tej sprawie.
  3. Pracodawca nie dopuszcza pracownika do pracy w sytuacji, gdy:
  • kontrola wykaże obecność alkoholu w organizmie pracownika, wskazującą na stan po użyciu alkoholu albo stan nietrzeźwości albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy, a także gdy
  • kontrola wykaże obecność środka działającego podobnie do alkoholu w organizmie pracownika albo zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pracownik stawił się do pracy w stanie po użyciu takiego środka, lub zażywał taki środek w czasie pracy.
  1. Przepisy znajdą odpowiednie zastosowanie do niepracowniczych form zatrudnienia.

 

Projekt znajduje się na etapie procedowania w komisji prawniczej, nie został jeszcze skierowany do Sejmu. O wszelkich zmianach będziemy Państwa na bieżąco informować.

 

Natalia Komarzańska
Manager | Adwokat
natalia.komarzanska@olesinski.com

Patryk Szymion
Intern | Dział prawny
patryk.szymion@olesinski.com