Autozapis do PPK aktywuje się już w tym roku – potrzebne działania ze strony pracodawcy

Od 01 stycznia 2023 r. zaczęły obowiązywać przepisy ustawy o pracowniczych planach kapitałowych, zgodnie z którymi pracodawcy zobowiązani są do dokonywania cyklicznego autozapisu pracowników do PPK. Pierwszy autozapis pojawi się już w tym roku. Utracą więc ważność złożone do tej pory przez pracowników deklaracje o rezygnacji z PPK.

 

Co to oznacza w praktyce?

Wejście tych przepisów w życie przekłada się na konkretne obowiązki po stronie pracodawców, mianowicie:

  • pracodawcy cyklicznie – co 4 lata – począwszy od 2023 roku, będą zobowiązani do poinformowania pracowników, którzy wcześniej zrezygnowali z PPK o ich ponownym zapisie do planu kapitałowego. Pracodawca musi wykonać ten obowiązek do końca lutego danego roku;
  • następnie – jeśli pracownik nie złoży ponownie deklaracji o rezygnacji z PPK – pracodawca musi automatycznie dokonać zapisu pracownika do planu kapitałowego i od 1 kwietnia rozpocząć dokonywanie wpłat za pracownika. Jeśli jednak pracownik ponownie zrezygnuje z udziału w PPK, jego deklaracja pozostanie ważna przez 4 lata (tj. do momentu kolejnego „autozapisu”) lub do momentu złożenia oświadczenia o chęci przystąpienia do PPK.

Autozapis i związane z nim obowiązki zagoszczą zatem w kalendarzach pracodawców w latach 2023, 2027, 2031 itd.

 

Co jeśli pracownik złoży oświadczenie o ponownej rezygnacji zbyt późno?

Jeśli pracownik złoży deklarację o rezygnacji z PPK zbyt późno, pracodawca będzie zobowiązany do odprowadzenia składek za okres, w którym pracownik (chociażby krótkotrwale) był objęty PPK (tj. za okres do złożenia nowej deklaracji o rezygnacji z PPK). Aby uniknąć odprowadzania składek do PPK, pracownik w roku 2023 powinien złożyć deklarację maksymalnie do 17 kwietnia.

 

Powrót do PPK

Bez zmian pozostaje zasada, iż pracownik w każdym czasie może podjąć decyzję o powrocie / przystąpieniu do PPK. W takim przypadku składa odpowiednie oświadczenie pracodawcy, na podstawie którego pracodawca włącza go na bieżąco do programu PPK.