• Pomoc publiczna
  • Fundusze unijne

Kamil Ciupak

Manager

Radca prawny | OW State aid

Kamil od kilkunastu lat zajmuje się doradztwem przede wszystkim w pomocy publicznej i regulacjach prawnych dotyczących funduszy unijnych.

Ma bogate doświadczenie, które zdobywał zarówno w instytucjach publicznych, jak i w sektorze prywatnym. Niemal cztery lata pracował w Departamencie Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdzie m.in. brał udział w notyfikacjach do Komisji Europejskiej pomocy publicznej dla dużych inwestycji transportowych i energetycznych.  Uczestniczył również w procesach legislacyjnych kluczowych aktów prawnych dotyczących tych sektorów. Był głównym specjalistą w obszarze pomocy publicznej w instytucjach odpowiedzialnych za wdrażanie programów operacyjnych na szczeblu krajowym (Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) i regionalnym (Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego). W tym ostatnim, przez osiem lat uczestniczył w całym „cyklu życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego i uczestniczył w tworzeniu oraz realizacji systemu jego wdrażania, zwłaszcza w obszarze pomocy publicznej – tak dla wsparcia dotacyjnego, jak i zwrotnego (np. pożyczki, gwarancje).

Współpracował z renomowanymi kancelariami prawnymi, jak też prowadził własną.

Zajmował się pomocą publiczną dla portów lotniczych i morskich, przemysłu stoczniowego, energetyki (w tym odnawialnej) czy sportu. Prowadził projekty dotyczące pomocy na projekty badawczo-rozwojowe, dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz pomocy de minimis. Zajmował się również usługami w ogólnym interesie gospodarczym (UOIG), zwłaszcza w transporcie. Uczestniczył w licznych postępowaniach notyfikacyjnych przed Komisją Europejską, dotyczących pomocy publicznej dla tych sektorów.

W zakresie funduszy UE pomagał pisać wnioski o dofinansowanie oraz dbał, by projekty będące w realizacji były wdrażane zgodnie z prawem. Prowadził także postepowania administracyjne i sądowe (przed sądami administracyjnymi i powszechnymi) w sprawach związanych z funduszami unijnymi – np. dotyczących zaskarżania negatywnych wyników oceny wniosku o dofinansowanie czy korekt finansowych nałożonych na projekt. W sprawach tych wykorzystywał elementy prawa europejskiego, w tym te, które wymagają współpracy sądów polskich z sądami Unii Europejskiej (np. pytania prejudycjalne).

Jest autorem szeregu publikacji dotyczących prawa pomocy publicznej.

Przeprowadził wiele szkoleń dotyczących pomocy publicznej, zwłaszcza udzielanej ze środków funduszy UE. Sam też był uczestnikiem wielu szkoleń, zwłaszcza dotyczących pomocy publicznej, funduszy unijnych oraz prowadzenia spraw przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Doradza także w języku angielskim.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Odbył również  roczne stypendium na Uniwersytecie w Bergen w Norwegii oraz ukończył Szkołę Prawa Angielskiego i Europejskiego pod auspicjami Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu w Cambridge.

Prywatnie fan sportu (zwłaszcza siatkówki), kotów (zwłaszcza czarnych), podróży, książek, teatru i dobrej kuchni.

  • Pomoc publiczna
  • Fundusze unijne

Aktualności

Publikacja | OW State aid (pomoc publiczna)

Finał sagi o pomocy publicznej dla gdyńskiego lotniska – ostateczny wyrok TSUE

Kamil Ciupak

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | OW State aid (pomoc publiczna)

Finał sagi o pomocy publicznej dla gdyńskiego lotniska – ostateczny wyrok TSUE

Kamil Ciupak

CZYTAJ WIĘCEJ