Senior Consultant w Olesiński & Wspólnicy. Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z szeroko pojętą pomocą publiczną oraz preferencjami podatkowymi na nowe inwestycje i działalność B+R. Doradza również w obszarze zamówień publicznych.

 

Na co dzień zajmuje się obsługą przedsiębiorstw m.in. z sektora chemicznego, automotive, tekstylnego, IT – prowadzących działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych i działalność B+R.

 

Bierze udział w projektach pozyskiwania i rozliczania pomocy publicznej między innymi w formie dotacji w ramach PO IR, PO IG, Funduszu Strefowego a także zwolnień z podatku od nieruchomości i zezwoleń strefowych. Doradza przy kontrolach związanych z wydatkowaniem środków publicznych. Uczestniczył w wewnętrznych audytach pomocy publicznej w przedsiębiorstwach.

 

Jest autorem publikacji m.in. z obszaru preferencji podatkowych dla przedsiębiorstw B+R.

 

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest współpracownikiem dydaktycznym Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

 

Biegle włada językiem angielskim.

Moje publikacje