• Pomoc publiczna (planowanie / compliance / postępowania przed Komisją Europejską i organami krajowymi)
 • Specjalne strefy ekonomiczne / Polska Strefa Inwestycji
 • Specjalne strefy ekonomiczne / Polska Strefa Inwestycji (podatkowe)
 • Fundusze unijne, granty rządowe
 • Kontrole korzystania z pomocy publicznej
 • Postępowania w sprawie zwrotu środków publicznych (krajowe i fundusze unijne)
 • Ulgi podatkowe na działalność innowacyjną (ulga B+R / IP Box)
 • Wprowadzanie zagranicznych podmiotów na rynek polski

Jacek Łuczyński

Manager

Adwokat | OW State aid

Doradza przedsiębiorcom w zakresie prawa konkurencji (pomocy publicznej), finansów publicznych i prawa podatkowego.

W praktyce doradczej koncentruje się na strategicznym planowaniu optymalnego wykorzystania środków pomocowych, w tym bezpiecznego łączenia pomocy publicznej z różnych źródeł (dotacje krajowe i unijne, zwolnienia podatkowe, preferencyjne pożyczki), przy zapewnieniu pełnej zgodności z przepisami unijnego i krajowego prawa konkurencji, finansów publicznych, podatków i zamówień publicznych.

Reprezentuje klientów z sektora przemysłowego (w szczególności automotive, petrochemicznego, finansowego) w postępowaniach i negocjacjach m.in. z Komisją Europejską, ministerstwami, PAIH, strefami ekonomicznymi, NCBiR.

Brał udział we wdrażaniu polskich przepisów dotyczących zasad finansowania Ważnych Projektów o Znaczeniu dla Wspólnoty Europejskiej (IPCEI).

Prowadzi postępowania notyfikacyjne przed Komisją Europejską w sprawie potwierdzenia zgodności pomocy publicznej z rynkiem wewnętrznym, w szczególności w zakresie regionalnej pomocy inwestycyjnej dla sektora automotive. Doradza również w postępowaniach notyfikacyjnych dotyczących zatwierdzenia pomocy publicznej (indywidualnej) w sektorze transportu morskiego.

Z sukcesem uczestniczył w notyfikacji do KE pomocy indywidualnej w ramach mechanizmu Important Projects of Common European Interests (IPCEI on Hydrogen).

Zrealizował kilkadziesiąt projektów wdrażających zachęty podatkowe w postaci zwolnień z podatku dochodowego w SSE/PIZ.

Wspiera klientów w procesie zapewnienia zgodności z regulacjami dotyczącymi konkurencji, podatków i finansów publicznych w zakresie zwolnień z CIT/PIT, zwolnień z podatku od nieruchomości, ulgi B+R, ulgi IP Box oraz dotacji krajowych i unijnych (compliance).

Doradzał w kilkudziesięciu kontrolach zewnętrznych pomocy publicznej oraz kontrolach podatkowych prowadzonych przez wewnętrzne organy skarbowe, Krajową Administrację Skarbową, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwo Rozwoju oraz zarządzających specjalnymi strefami ekonomicznymi.

Prowadzi postępowania administracyjne dotyczące zwrotu środków publicznych, w tym pochodzących z funduszy strukturalnych (przed Narodowym Centrum Badań i Rozwoju / Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości).

Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Był współpracownikiem dydaktycznym Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu.

Obszary specjalizacji

 • Pomoc publiczna (planowanie / compliance / postępowania przed Komisją Europejską i organami krajowymi)
 • Specjalne strefy ekonomiczne / Polska Strefa Inwestycji
 • Specjalne strefy ekonomiczne / Polska Strefa Inwestycji (podatkowe)
 • Fundusze unijne, granty rządowe
 • Kontrole korzystania z pomocy publicznej
 • Postępowania w sprawie zwrotu środków publicznych (krajowe i fundusze unijne)
 • Ulgi podatkowe na działalność innowacyjną (ulga B+R / IP Box)
 • Wprowadzanie zagranicznych podmiotów na rynek polski

Aktualności

News | OW State aid (pomoc publiczna)

Pomogliśmy Grupie Kingfa w założeniu spółki i uzyskaniu pomocy publicznej dla inwestycji o wartości 260 mln zł

Jacek Łuczyński

CZYTAJ WIĘCEJ

News | OW State aid (pomoc publiczna)

Pomogliśmy Grupie Kingfa w założeniu spółki i uzyskaniu pomocy publicznej dla inwestycji o wartości 260 mln zł

Jacek Łuczyński

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | OW State aid (pomoc publiczna)

Fundusze UE na lata 2021-2027 dla biznesu

Jacek Łuczyński

CZYTAJ WIĘCEJ

Wydarzenie | OW State aid (pomoc publiczna)

Fundusze UE na lata 2021-2027 dla biznesu

Jacek Łuczyński

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | HR / prawo pracy

Popraw płynność finansową, optymalizuj koszty, szukaj oszczędności

Wojciech Fryze

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | HR / prawo pracy

Popraw płynność finansową, optymalizuj koszty, szukaj oszczędności

Wojciech Fryze

CZYTAJ WIĘCEJ