International desk

IMG_1250

W O&W od początku działalności wspieramy klientów zagranicznych, w tym międzynarodowe grupy kapitałowe, rozwijające swój biznes i inwestujące w Polsce.

 

Mieliśmy przyjemność doradzać zarówno największym, międzynarodowym koncernom jak i firmom rodzinnym przy ich wejściu na rynek polski. Cieszymy się, że możemy obserwować ich rozwój i kolejne inwestycje.

 

Zdobyte przez ponad 14 lat doświadczenie pozwoliło nam zbudować zespół specjalistów rozumiejących oczekiwania i wyzwania, jakie stoją przed inwestorami zagranicznymi, zwłaszcza na początku ich działalności w Polsce.

International desk w liczbach:

nasi doradcy pracują w 5 językach

doradców biegle włada j. angielskim oraz j. niemieckim

eksperckie zespoły:

 

German desk

Spanish desk

China desk

Obszary wsparcia – doing business in Poland

Pakiet Start

Wprowadzenie do polskiego systemu prawno-podatkowego (m.in.: prawne formy działalności, wymogi formalno-prawne, dofinansowania, formy opodatkowania); założenie spółki i spełnienie pierwszych wymogów, wynajem powierzchni biurowej (siedziby na start), kompleksowa obsługa prawno-podatkowo-kadrowo-księgowa

Global mobility

Kompleksowe wsparcie przy zatrudnianiu  oraz legalizacji  pobytu i pracy cudzoziemców (zarówno z państw UE jak i państw trzecich), kształtowanie polityki oddelegowań w ramach grup kapitałowych, kompleksowa obsługa prawna i podatkowa transgranicznego świadczenia usług i pracy (w tym ubezpieczenia społeczne)

Doradztwo podatkowe

Strategiczne i bieżące doradztwo podatkowe (CIT, PIT, VAT), reprezentacja przed organami podatkowymi, compliance, Transfer Pricing (przygotowywanie dokumentacji, wsparcie w trakcie kontroli), kompleksowa obsługa z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi IT, w szczególności:  JPK , MDRnow

Feasibility study inwestycji

Wsparcie przy opracowaniu optymalnej z prawnego oraz podatkowego punktu widzenia struktury inwestycji, pomoc w wyborze odpowiedniej lokalizacji oraz formy prawnej prowadzenia działalności, tworzenie struktur prawnych i organizacyjnych, weryfikacja możliwości uzyskania dofinansowania / finansowania z banku 

Struktura zatrudnienia

Kształtowanie optymalnej struktury zatrudnienia, przygotowanie wymaganych aktów prawa pracy (w tym regulaminy, procedury, polityki, umowy etc.), bieżące i kompleksowe wsparcie działów HR, organizacja i prowadzenie szkoleń, warsztatów m.in.: dotyczących przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji

M&A - Fuzje i przejęcia

Wsparcie przy nabywaniu polskich spółek/ przedsiębiorstw, vendor due diligence, kompleksowe opracowanie struktury transakcji o zasięgu krajowym i międzynarodowym pod kątem prawnym oraz podatkowym, przygotowanie strategii oraz reprezentowanie podczas negocjacji, przygotowanie projektów umów i dokumentów 

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych

Due diligence lub feasilibity study lokalizacji inwestycji, wsparcie w postępowaniach administracyjnych towarzyszących procesowi budowlanemu, sporządzanie i negocjowanie umów o generalne wykonawstwo, umów podwykonawczych itp., kontrola i rozliczanie inwestycji budowlanych (procedury płatności etc.)

Doradztwo przy transakcjach handlowych

Kompleksowe doradztwo przy planowaniu transakcji handlowych (polskich i międzynarodowych), przygotowywanie i analiza umów, dokumentów transakcyjnych oraz wsparcie przy wyborze i ustanawianiu zabezpieczeń, reprezentowanie w trakcie negocjacji z  polskimi i zagranicznymi kontrahentami

Znaki towarowe i własność intelektualna

Badanie zdolności rejestrowej znaków towarowych w krajowych, europejskich i międzynarodowych bazach danych; rejestracja znaków towarowych na obszarze Polski, Unii Europejskiej oraz całego świata; wsparcie w sprawach naruszeń praw wyłącznych do znaków towarowych, przygotowywanie opinii i ekspertyz prawnych

Uzyskanie decyzji / pozwoleń

Bieżące doradztwo oraz reprezentacja w toku postępowań administracyjnych dotyczących pozwoleń na rozpoczęcie oraz prowadzenie działalności, w tym: udzielania pozwoleń na korzystanie ze środowiska, ocen oddziaływania na środowisko; wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia

Pomoc publiczna

Dobór modelu pomocy publicznej – wyszukiwanie optymalnej formy wsparcia oraz współpraca z SSE (granty rządowe, B+R, fundusze unijne, programy regionalne, dofinansowania, etc.), pozyskiwanie decyzji o wsparciu dla inwestycji typu green- i brownfield, strategiczne doradztwo przy planowaniu inwestycji

Obsługa księgowa i kadrowa

Kompleksowe usługi kadrowo-księgowe świadczone w ramach grupy O&W przez spółkę GOBS oferującą m.in.: prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowej i ksiąg rachunkowych, naliczanie wynagrodzeń, w tym dla cudzoziemców, rozliczenia podatkowe PIT/CIT/VAT z uwzględnieniem specyfiki działalności w SSE

International network

LOGO ELN 1

O&W jest jednym z inicjatorów European Legal Network – grupy zaprzyjaźnionych firm doradczych z różnych państw Unii Europejskiej.

 

Kooperacja w ramach ELN umożliwia nam efektywne i skuteczne doradzanie na poziomie międzynarodowym oraz realizację transgranicznych projektów, w szczególności przy współpracy z firmami doradczymi w Niemczech, Francji, Belgii i Holandii.

Liderzy specjalizacji:

ELN_mapa1
LOGO ELN 1

O&W jest jednym z inicjatorów European Legal Network – grupy zaprzyjaźnionych firm doradczych z różnych państw Unii Europejskiej.

 

Kooperacja w ramach ELN umożliwia nam efektywne i skuteczne doradzanie na poziomie międzynarodowym oraz realizację transgranicznych projektów, w szczególności przy współpracy z firmami doradczymi w Niemczech, Francji, Belgii i Holandii.

ELN_mapa1

Liderzy specjalizacji: