Z początkiem czerwca przedstawiciele OW wzięli udział w dwudniowej międzynarodowej konferencji podatkowej z elementami prawa – European Technical Tax Meeting organizowanej przez Moore Global w Brukseli.

Reprezentacja w składzie – Filip Mroczkowski, Tomasz Gałka, Joanna Skibicka-Mroczyńska i Karol Niemiec uczestniczyła w prezentacjach podatkowych i prawnych, gdzie poruszane były tematy m.in. Brexitu i reformy w transakcjach międzynarodowych.

Drugiego dnia odbyły się praktyczne warsztaty z zakresu podatków VAT i CIT, transfer pricingu oraz część prawna. Asia, nasza reprezentantka zespołu VAT,  poprowadziła wystąpienie dotyczące polskich rozwiązań w ramach zaawansowanej sprawozdawczości elektronicznej (JPK i KSES), bardzo ciepło przyjęte przez słuchaczy.

Były to dla nas dwa intensywne dni pełne rozmów i wymiany wiedzy ze specjalistami z całej Europy. Konferencja dobitnie pokazała, że europejskie porządki prawne są sobie bardzo bliskie, a legislacja coraz bardziej zunifikowana. Różne systemy prawne nieraz mierzą się z podobnymi wyzwaniami, co uwypukla potrzebę profesjonalnego, międzynarodowego doradztwa.