Analityka

W ramach Grupy OW działa OW Analytics, nowoczesna firma konsultingowa, specjalizująca się w prowadzeniu szeroko rozumianych projektów analitycznych. Początkowo wiodącą usługą świadczoną przez OW Analytics było przeprowadzanie analiz danych porównawczych (benchmarków) na potrzeby sporządzania dokumentacji cen transferowych, co miało związek z nowymi przepisami regulującymi warunki dokumentowania transakcji wewnątrz grup kapitałowych.

Oferta spółki z czasem poszerzyła się o inne usługi doradcze dla przedsiębiorstw, bazujące na naszej wiedzy w obszarze finansów, analiz, statystyki i rachunkowości. Kompetencje i doświadczenie zespołu Analytics są komplementarne do tych posiadanych przez Olesiński & Wspólnicy, co powoduje, że często projekty realizowane są wspólnie przez obie firmy.

Posiadamy duże doświadczenie w sporządzaniu benchmarków oraz strukturyzowaniu transakcji w grupach kapitałowych. Kompetencje zgromadzone w zespole pozwalają nam również na świadczenie innych usług, takich jak studium wykonalności, szeroko rozumiane doradztwo okołotransakcyjne (np. projekty due diligence), wyceny, analiza biznesplanów czy też wspieranie spółek notowanych na GPW w obszarach raportowania. Realizując projekty doradcze, zdobyliśmy cenną wiedzę o wielu sektorach gospodarki takich jak m. in. przemysł motoryzacyjny, stoczniowy, spożywczy, e-commerce, IT, retail, branża deweloperska i inne.

dowiedz się więcej