Zrównoważony rozwój

Ostatnie lata udowodniły, że stabilne warunki rozwoju przestały być tym, co możemy brać za pewnik. Stajemy przed wyborem czy ważne jest zachowanie tego, co mamy i zwrócenie uwagi na wartości uniwersalne. Ekologia, gospodarka obiegu zamkniętego, elastyczny czas pracy, niedyskryminacja, prawa człowieka to wartości, które chcemy promować, wierzymy, że zaprocentują.

Olga Płoucha

Manager
Adwokat

Olga Płoucha

Manager
Adwokat

Odpowiedzialny biznes to fundament. Gdy przedsiębiorcy walczą o przetrwanie, niejednokrotnie okazuje się, że rewelacyjne wsparcie w trudnych czasach pochodzi od załogi, klientów i innych interesariuszy, których wcześniej udało się zjednoczyć wokół wspólnych wartości wyznawanych przez przedsiębiorstwo. Zrównoważony rozwój to nie luksus czasów prosperity, lecz standard dla dalekosiężnie planującego zarządu.

Tomasz Wróblewski

Senior Manager
Adwokat

Tomasz Wróblewski

Senior Manager
Adwokat

Obszary doradztwa

W ramach specjalizacji „zrównoważony rozwój” wychodzimy ponad standardowy podział gałęzi prawa, łącząc wiele specjalizacji w odpowiedzi na potrzeby gospodarki opartej o społeczną odpowiedzialność. Naszym celem jest zapewnienie kompleksowej obsługi klientów i projektów dążących do wywarcia pozytywnego wpływu na globalny i regionalny rozwój. Wspieramy m.in.:

Wdrażanie nowych inwestycji z poszanowaniem ochrony środowiska i relacji dobrosąsiedzkich, w ramach czego m.in. weryfikacja terenów inwestycyjnych, możliwości zwiększenia lub zmiany profilu produkcji ze względu na środowiskowe uwarunkowania, przeprowadzenie przez proces uzyskiwania decyzji środowiskowej i konsultacje społeczne, wsparcie w uzyskaniu decyzji administracyjnych związanych z korzystaniem ze środowiska.

Raportowanie niefinansowe - wspieramy naszych Klientów (także przy wsparciu OW Analytics) w tworzeniu raportów niefinansowych, także informacji stanowiącej część sprawozdania finansowego; pracujemy z uwzględnieniem Standardu Informacji Niefinansowej i / lub wskaźników Global Reporting Initiative (GRI). Dowiedz się więcej na raportowanie-niefinansowe.pl>>

Wspieramy inwestowanie w duchu ESG (environmental, social responsibility, corporate governance) – wierzymy, że uniwersalne wartości są istotnym czynnikiem podejmowania decyzji finansowych, dlatego wspieramy przedsiębiorców w ich implementacji do codziennej działalności (zwłaszcza w duchu UN Global Compact i celów zrównoważonego rozwoju); sami staramy się działać jako przedsiębiorca odpowiedzialny społecznie (CSR) i do tego zachęcamy naszych Klientów.

Ochrona zasobów naturalnych, w ramach czego m.in. ustalamy obowiązki jakie przedsiębiorca planujący lub już prowadzący działalność gospodarczą musi spełnić, pomagamy w uzyskiwaniu odpowiednich decyzji administracyjnych, udzielamy porad prawnych (opinie, interpretacje).

Pomoc publiczna w inwestycjach OZE, spełnienie kryteriów - w ramach zespołu specjalizującego się w pomocy publicznej, nasi eksperci poszukują również form wsparcia dla konkretnych inwestycji w OZE, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym. Wspierają także Klientów przy pozyskaniu, rozliczaniu i audytach projektów objętych wsparciem z Funduszy EU, wyjaśniając i na bieżąco monitorując obowiązki z zakresu prowadzenia polityki zrównoważonego rozwoju. OW pomaga również przy prawidłowym określeniu wskaźników realizacji projektów, w tym wskaźników środowiskowych.

Zielona energia w działalności gospodarczej - zapewniamy bieżące wsparcie prawne dla podmiotów (nie tylko przedsiębiorców) planujących rozpocząć lub prowadzących działalność związaną z OZE, w tym elektrowni fotowoltaicznych, biogazowni, elektrowni wodnych, w tym w kontakcie z dystrybutorami energii i URE, korzystając z wieloletniego doświadczenia w pomocy publicznej i prawie energetycznym.

Elektromobilność – obsługujemy przedsiębiorców rozwijających na świecie i w Polsce rynek pojazdów elektrycznych i hybrydowych; choć jesteśmy świadomi ograniczeń i słabych punktów elektromobilności, wierzymy, że to na ten moment najprostsza droga do ograniczenia emisji do środowiska.

Ochrona zwierząt, w ramach czego m.in. wspieramy w działaniach mających na celu dobrostan zwierząt, prowadzimy postępowania administracyjne i karne mające na celu zapewnienie należytej opieki nad zwierzętami oraz ukaranie sprawców przestępstw i wykroczeń.

Economy sharing – wierzymy w dalszy rozwój ekonomii współdzielenia, oferując przedsiębiorcom wsparcie uwzględniające najnowsze trendy z USA i krajów Europy Zachodniej (udostępnianie mieszkań, samochodów, nieużywanych sprzętów elektronicznych codziennego użytku).

Profilaktyka: przeciwdziałanie mobbingowi, korupcji i innym negatywnym zjawiskom w organizacjach, w tym opracowywanie oraz wdrażanie polityk i regulaminów wewnętrznych takich jak polityki antymobbingowe, antykorupcyjne, pracy zdalnej, prowadzenie szkoleń w powyższym zakresie.

Legaltech, w ramach czego opracowujemy rozwiązania technologiczne usprawniające procesy podejmowania decyzji i wdrażające polityki i procedury, m.in. MDRnow, WhistBoard (narzędzie do zarządzania zgłoszeniami od sygnalistów).

Zrealizowane projekty

Z kim współpracujemy

Liderzy specjalizacji

Aktualności

Publikacja | Ochrona środowiska

Praktyczny poradnik o dyrektywie SUP

Olga Płoucha

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Ochrona środowiska

Praktyczny poradnik o dyrektywie SUP

Olga Płoucha

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Zrównoważony rozwój

Elektronizacja procesów w biznesie dziś i jutro

Magdalena Kordas

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Zrównoważony rozwój

Elektronizacja procesów w biznesie dziś i jutro

Magdalena Kordas

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Zrównoważony rozwój

Umowy PPA wsparciem zrównoważonego rozwoju

Jacek Karp

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja | Zrównoważony rozwój

Umowy PPA wsparciem zrównoważonego rozwoju

Jacek Karp

CZYTAJ WIĘCEJ