• Fundusze unijne, granty rządowe, specjalna strefa ekonomiczna (compliance)
  • Pozyskiwanie dofinansowania
  • Specjalne strefy ekonomiczne (pozostałe)

Bartosz Jeziorski

Manager

Radca prawny

Kieruje zespołem zajmującym się pozyskiwaniem oraz prawidłowym i efektywnym korzystaniem ze środków przyznanych w ramach pomocy publicznej. Specjalizuje się w doradztwie związanym z regionalną pomocą inwestycyjną oraz we wprowadzaniu zagranicznych przedsiębiorców na polski rynek.

Brał udział w uzyskaniu dziesiątek zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej (aktualnie doradza przy pozyskiwaniu decyzji o wsparciu w ramach Polskiej Strefy Inwestycji) oraz kompleksowym rozliczaniu dużych projektów inwestycyjnych i dotacji udzielanych z funduszy unijnych.

Z powodzeniem realizował projekty polegające na pozyskaniu dla inwestycji różnych form wsparcia (w tym również dotacji celowych, zwolnień z podatku od nieruchomości, pomocy de minimis).

Posiada bogate doświadczenie zarówno w obsłudze dużych przedsiębiorstw (w szczególności z sektora automotive oraz branży chemicznej) jak i z sektora MŚP. Aktualnie doradza w coraz większej ilości projektów związanych z elektromobilnością (głównie w zakresie pozyskania pomocy publicznej na realizację inwestycji).

Biegle włada językiem angielskim, posługuje się również językiem niemieckim.

Obszary specjalizacji

  • Fundusze unijne, granty rządowe, specjalna strefa ekonomiczna (compliance)
  • Pozyskiwanie dofinansowania
  • Specjalne strefy ekonomiczne (pozostałe)

Aktualności

Publikacja |

Nowe progi wydatków inwestycyjnych dla pozyskania pomocy publicznej

Bartosz Jeziorski

CZYTAJ WIĘCEJ

Publikacja |

Nowe progi wydatków inwestycyjnych dla pozyskania pomocy publicznej

Bartosz Jeziorski

CZYTAJ WIĘCEJ