Manager w Olesiński & Wspólnicy. Specjalizuje się w doradztwie prawnym związanym z szeroko rozumianą pomocą publiczną. Posiada bogate doświadczenie w bieżącej obsłudze dużych przedsiębiorstw, w szczególności z sektora automotive.

 

Jego wieloletnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo dla podmiotów strefowych, rozliczanie dotacji udzielanych z funduszy europejskich (w tym również przeglądy takich projektów). W swojej dotychczasowej pracy zawodowej doradzał m.in. przy pozyskiwaniu zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej oraz kompleksowym rozliczaniu dużych projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

 

Zrealizował projekty polegające na pozyskaniu dla przedsiębiorców różnych form wsparcia (w tym również dotacji celowych, zwolnień z podatku od nieruchomości). Zajmuje się bieżącym doradztwem obejmującym również kwestie związane z prawem korporacyjnym, prawem pracy czy też prawidłową realizacją umów o roboty budowlane.

 

Autor komentarzy eksperckich publikowanych w prasie prawniczej.

 

Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył Wydział Prawa Administracji i Ekonomii. Od 2016 r. jest wpisany na listę radców Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

 

Biegle włada językiem angielskim, posługuje się również językiem niemieckim.

 

Czas wolny najchętniej spędza z rodziną. Gdy tylko może, wyjeżdża w góry. Uwielbia narciarstwo oraz dobrą literaturę.

Moje publikacje