Programy motywacyjne dla kluczowej kadry

Programy motywacyjne dla członków zarządu czy kluczowych pracowników spółek to nie tylko sposób zmotywowania i zatrzymania u siebie najistotniejszych menedżerów, ale też na poprawę wyników finansowych firmy.

Małgorzata Łamek-Bogacz

Senior Manager
Adwokat

Małgorzata Łamek-Bogacz

Senior Manager
Adwokat

Obszary doradztwa

Częste zmiany regulacji i restrykcyjne podejście organów podatkowych sprawiają, że programy motywacyjne powinny być wdrażane z największą starannością. Sposoby uregulowania programu oraz warunki, których spełnienie gwarantuje otrzymanie określonych korzyści mogą być formułowane w zasadzie dowolnie. Pozwala to na dostosowanie programu (wręcz „uszycie go na miarę”) do sytuacji rynkowej czy specyficznej sytuacji spółki (biorąc pod uwagę m.in. to, czy jest spółką publiczną, czy nie), a także do założonych celów motywacyjnych.

W zależności od potrzeb klienta oraz założeń, które mają spełniać programy, wspieramy we wdrażaniu systemów wynagradzania opartych np. o:

  • akcje spółki lub spółek zależnych,
  • warranty subskrypcyjne, obligacje, opcje na akcje,
  • pochodne instrumenty finansowe,
  • kapitał docelowy, buy-back, emisję w ramach subskrypcji z dopuszczeniem do obrotu, z wariantem lock-up, w oparciu o użytkowanie akcji/inne.

Odpowiemy na Państwa pytania oraz pomożemy w zakresie:

Wdrożenia/ kontynuacji/ zmiany zasad programu motywacyjnego – projektujemy regulaminy, uchwały rad nadzorczych i zgromadzeń akcjonariuszy/wspólników, przygotowujemy dokumenty subskrypcyjne

Wpisania zasad programu w wymogi preferencyjnego opodatkowania PIT w przypadku akcyjnych programów motywacyjnych

Przeprowadzenia procesu realizacji (rozliczenia) programów, np. w ramach obejmowania akcji / jednostek certyfikowanych, wymiany warrantów subskrypcyjnych na akcje, rozliczenia pieniężnego

Oceny skutków podatkowych i związanych z ubezpieczeniami społecznymi – wydajemy opinie w zakresie kwalifikacji przychodów z tytułu programów motywacyjnych w dynamicznej rzeczywistości prawno-podatkowej z uwzględnieniem aktualnej linii interpretacyjnej i orzeczniczej; występujemy z wnioskami o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych dla organizatora i uczestników programów; reprezentujemy przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi

Bieżącego lub wstecznego rozliczenia programów przez zakwalifikowanie do określonego źródła przychodów, dopasowania stawki podatkowej, ocenę potrzeby złożenia konkretnych deklaracji podatkowych, ewentualnej konieczności dokonania korekt lub złożenia wniosków o zwrot nadpłaty podatku

Kompleksowego wsparcia przy ocenie wpływu programów na wymiar obciążeń organizatorów oraz uczestników, a także na kształt wdrażanego programu – m.in. przy uwzględnieniu obciążeń daniną solidarnościową, obowiązków związanych z przyjęciem polityk wynagrodzeń zarządów i rad nadzorczych oraz nową sprawozdawczością o wynagrodzeniach w spółkach publicznych, obowiązków w zakresie raportowania schematów podatkowych (MDR)

Zrealizowane projekty

Aktualności

Newsletter | Programy motywacyjne dla kluczowej kadry

Programy motywacyjne atrakcyjne podatkowo także dla osób na B2B

Małgorzata Łamek-Bogacz

CZYTAJ WIĘCEJ

Newsletter | Programy motywacyjne dla kluczowej kadry

Programy motywacyjne atrakcyjne podatkowo także dla osób na B2B

Małgorzata Łamek-Bogacz

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Programy motywacyjne dla kluczowej kadry

O&W wśród najlepszych firm doradztwa podatkowego wg rankingu Rzeczpospolitej

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Programy motywacyjne dla kluczowej kadry

O&W wśród najlepszych firm doradztwa podatkowego wg rankingu Rzeczpospolitej

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Programy motywacyjne dla kluczowej kadry

Pozytywny wyrok NSA w sprawie programów motywacyjnych

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

CZYTAJ WIĘCEJ

News | Programy motywacyjne dla kluczowej kadry

Pozytywny wyrok NSA w sprawie programów motywacyjnych

Magdalena Tyrakowska-Szymczak

CZYTAJ WIĘCEJ